Immobiliser na ATtiny 2313

images

 

Z tzw. nudy czasem cz?owiek musi co? zrobi? i zaprogramowa? bo inaczej czuje si? ?le. Tak te? by?o i tym razem, po wyd?ubaniu kilku ma?ych procków wybór pad? na Tiny2313.
Ten malutki mikrokontroler jak nic nadaje si? do stworzenia centralki alarmowej do samochodu np. z immobilizerem :)

 

Centralka spe?nia wszystkie podstawowe funkcje typowego alarmu:

  • monitoruje czujniki otwarcia drzwi i klapy
  • sygnalizuje obecno?? alarmu nieco chaotycznym migotaniem diody
  • blokuje obwód zap?onu lub pompy paliwa

Rozbrojenie nast?puje po przy?o?eniu do gniazda iButtona, ale sam jego odczyt nie polega tylko na odczycie ID zastosowane zosta?y eepromy iButton gdzie jest zapisana sekwencja zgody na rozbrojenie uk?adu co powoduje ?e nie da si? ?atwo podrobi? iButtona.

Schemat i hex zamieszcz? niebawem, a tym czasem fotki uk?adu po zmontowaniu:

 

Na fotkach brakuje tylko buzzerka który informuje o stanie urz?dzenia sygna?em d?wi?kowym, który si? zmienia wraz z up?ywem czasu od otwarcia drzwi (25sek),  w celu wprogramowania dodatkowych pastylek lub zmiany konfiguracji mo?na do??czy? przyciski do z??cza ISP .