Własne OSD – MAX7456 wstęp ??

imgres

 

Firma Maxim zawsze wie co jest komu potrzebne – ma chyba uk?ad na ka?d? okazj? :)  Tym razem jest to uk?ad, który umo?liwia wy?wietlanie monochromatycznych napisów na sygnale video PAL lub NTSC (CVBS). Czyli MAX7456 troszk? si? mu przygl?dniemy, a niebawem poka?? jak go u?ywa? ….

Ostatnio pojawi?o si? sporo tanich modu?ów z tym uk?adem cho? jest on ju? nie m?ody np:

original

 

Jest to wygodna forma gdy? sam uk?ad jest ma?o wygodny dla u?ytkownika w swojej obudowie aczkolwiek cena na poziomie PLN 125,93 troszk? jak za ma?y scalaczek kawa?ek PCB i 2 Gniazda RCA jest lekko przesadzona.  Dlatego uk?ad w pózniejszym terminie zbudujemy sami.

Nota uk?adu jest dost?pna tutaj: http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX7456.pdf

Uk?ad sterujemy poprzez magistral? SPI i zasilamy napi?ciem  5V@100mA

Zawiera w sobie wej?cie sygna?u zespolonego Video i Wyj?cie umo?liwiaj?c nanoszenie na wprowadzony sygna? Video  OSD czyli napisów i piktogramów co umo?liwia szerokie zastosowanie w konstrukcjach robotów czy te? modelach RC

Typowy schemat aplikacyjny nie wymaga obja?nienia:

Przechwytywanie1

a przyk?adowy efekt dzia?ania wida? ni?ej:

 

 

Przechwytywanie

Natomiast tutaj :

https://www.sparkfun.com/products/9168

znajdziemy przydrogi modu? pokazany wy?ej oraz przyk?adowe kody i biblioteki dla ARDUINO. Na tym etapie pozwoli to zapozna? si? z obs?ug? programow? uk?adu zanim dojdziemy do momentu, w którym opisze wszystko wraz z PCB od pocz?tku gdy? dysponuj? tylko uk?adami ….

 

images

 

Co powoduje, ?e musz? zrobi? dla nich jak?? p?ytk? a zrobimy 2 wersje …. Tymczasem wujek Google pozwoli wam zobaczy? wiele przyk?adów u?ycia i rozwi?za? oraz zastosowa? tego ciekawego uk?adu….

 

Do za? …

Druga cz??? artyku?u…

2 myśli w temacie “Własne OSD – MAX7456 wstęp ??

  1. Witam!
    Sun kiedy dalsza część? czekam z nie cierpliwością!

Możliwość komentowania jest wyłączona.