Windows 8 i podpisy sterowników STM32F0 i nie tylko…

win8logo-11324441

 

O kafelkach wiele si? mo?na naczyta? zarówno z?ego jak i dobrego, co kto woli mi osobi?cie jako? do gustu nie przypad?y, ale nadszed? czas na zmiany wi?c z?apa?em za poczwar?. Brak menu start mo?na szybko nadrobi? cho?by programikiem ze Stardocka  – Start8….

Jednak mój ulubiony manager programów  RunMe nie bardzo dzia?a? chce z Win 8 wi?c postanowi?em u?ywa? kafelków jako organizer … no ca?kiem zmy?lnie wysz?o:

11

…. zatem czas na sterowniki ….

Oczywi?cie USBasp uparcie si? nie instalowa?, ale z pomoc? przyszed? zmy?lny programik :

Win8_zadig_LibUSB

 

Opis macie tutaj : http://mirekk36.blogspot.com/2013/03/usbasp-win8-instalacja.html wi?c nie b?dziemy go powiela?. USBasp ?miga jak ta lala …. ale … no w?a?nie schody si? zacz??y podczas instalacji innych urz?dze? ….

STLINK

O ile sam pe?ny STlink zainstalowa? si? prawid?owo bez zaj?kni?cia i tak samo STLink zawarty na STM32VL Discovery to jednak ju? ulepszona wersja zawarta na STM32F0 Discovery nie …  Programik ZaDig wprawdzie da? sobie rad?, ale sam STlink nie dzia?a?.

A dioda COM LD2 rado?nie miga?a informuj?c o tym ?e nie ma po??czenia …

Oczywi?cie firma STM musia?a co? pomiesza? i ST-Linka zmienili na  STMicroelectronics STLink Dongle  i wisi w systemie bo sterownik nie jest podpisany.

I co z tym zrobi? ??

Okazuje si? ?e zmy?lnie jest zrobiony w W8  mechanizm wy??czaj?cy wymuszanie podpisów w sterownikach. Ale za to dobrze ukryty i ci??ko si? do niego dosta? …

Jak to zrobi? :

Ca?o?? zajmie nam chwilk? ale robimy na szcz??cie t? operacj? tylko 1 raz a nie do wy??czenia Systemu  jak to mia?o miejsce we wcze?niejszej wersji.

  1. Otwieramy okienko URUCHOM poprzez naci?ni?cie klawiszy Win+R gdzie wpisujemy polecenie: shutdown.exe /r /o /f /t 00 i naciskamy Enter lub OK uruchom-300x152
  2. Nasz system si? uruchomi ponownie i wejdzie do dodatkowych opcji gdzie wybieramy Rozwi?? Problemy:2-300x200
  3. W nast?pnym oknie wybieramy Opcje zaawansowane
  4. Teraz interesuje nas opcja Ustawienia Uruchamiania
  5. I na okienku zgodnie z instrukcj? wybieramy Uruchom Ponownie5-300x148
  6. Komputer z?o?liwie uruchomi si? ponownie, ale te? poka?e nam interesuj?ce nas opcje z Advanced Boot Options gdzie interesuje nas pozycja 7 – Wy??cz wymuszanie podpisów sterowników
  7. Wybieramy j? naciskaj?c klawisz  7 po czym nast?pi ponowne uruchomienie systemu i od tej pory mo?emy instalowa? nasze nie podpisane sterowniki.

Niniejszym stwierdzam ze STMicroelectronics STLink Dongle dzia?a prawid?owo ca?y czas  bez ?adnych problemów i po ka?dym w??czeniu komputera czy restarcie.

Czemu nie sprawdzi?em czy dzia?a to te? ze sterownikami do USBaspa ??

W ka?dym razie od zastosowania opcji dostajemy tradycyjne okienko o instalacji sterowników bez podpisu i po klikni?ciu na Instaluj mimo to wszystko ?adnie dzia?a bez ?adnych k?opotów.

Przechwytywanie

Mi?ego instalowania sterowników bez podpisu w Win8.

 

 

 

1 myśl w temacie “Windows 8 i podpisy sterowników STM32F0 i nie tylko…

  1. Miałem okazję sprawdzić i wyłączenie podpisywania sterowników w Win8 działa
    też ze sterownikami USBasp oraz wszystkimi innymi ….

Możliwość komentowania jest wyłączona.