Visual C# — Okienka dialogowe

imgres

Tym razem zajmiemy się wywoływaniem okienek dialogowych Windows takich jak :

OpenFileDialog, SaveFileDIalog, ColorDialog, FontDialog

Zatem tworzymy nową formę i bez marudzenia dodajemy do niej
3 buttony :

Przechwytywanie

czyli Otwórz plik , Kolor i Czcionka …., możemy też posłużyć się poprzednim przykładem tak jak też i ja uczyniłem:)

585c20c5baa7038fefd5d6949d3e4d77

Teraz klikamy 2 razy na naszym butonie <Otwórz plik> i wpisujemy kod:

Obiekt OpenFileDialog służy do wyświetlania okienka, w kótrym otwieramy plik.
Analogicznie w celu stworzenia okna zapisu użylibyśmy obiektu SaveFileDialog.
Właściwość Filter określa jakie pliki mają być brane pod uwagę przy wczytywaniu.
Format Stringa odpowiedzialny za filtrowanie ma postać: „nazwa | rozszerzenie( np. *.txt) „.

a76eede0d8d7ab300f3df13be8005e83

Kolejne rodzaje plików oddzielamy od siebie znakiem „|”. Następnie wywołujemy metodę odpowiedzialną za wyświetlanie okienka ShowDialog().
Jeżeli zwróci ona DialogResult.OK, generujemy komunikat zawierający nazwę i ścieżkę do pliku.

edfdc1496d032ce5950ea62baca9cbea

Dobra teraz zajmiemy się naszym przyciskiem <KOLOR> ….
Klikamy go 2 razy i wstawiamy kod:

Tworzenie okna oraz pobieranie koloru jest takie samo jak pliku.
Tym razem jednak przypisujemy właściwość Color do formularza.
Wykorzystamy sobie obiekt ColorDialog I będziemy zmieniać kolor tła
naszej Formy :)

f05b5413b8dbd78efe37f152858e4548

i zmieniamy na np. zielono …..

8d16da08d39d55e8ed1b9d90a8dd79e2

I tym sposobem został nam ostatni przycisk ….
wykorzystamy sobie obiekt FontDialog. Przypiszemy też pobraną właściwość Font przyciskom znajdującym się na formie.

Co też czynimy kodem:

Co prezentuje się tak:

fd6785b945c1c223b809497a4c811d98

Oczywiście sami możecie sobie po testować …

U mnie efekt wygląda następująco :)

e14f5a3299d0a18e7d2ba0da6591a378

Miłej zabawy ….