Terminal

terminal_logo

Jak wiadomo w pracy elektronika programisty jednym z bardziej przydatnych programów jest klient terminala, dzi?ki któremu ??czymy si? z urz?dzeniami poprzez port COMx.

Terminali jest bardzo du?o i czasem nie wiadomo jaki b?dzie najlepszy. Zasadniczo u?ywam kilku ró?nych jak np:

  • TeraTerm
  • Putty
  • Terminal 1.9 by Br@y

ale czego? brakowa?o … i w ten sposób narodzi? si? Terminal 1.a, który nie jest mo?e zbyt rozbudowany, ale pozwala na szybkie operacje na portach COM

Przechwytywanie

Zosta? on napisany w VisualStudio Express i umo?liwia wszystkie operacje na porcie COMx czy to fizycznym czy to poprzez popularne przej?ciówki na USB, dodatkowym atutem jest cz?sto przydaj?cy si? blok numeryczny, który zosta? dodany z powodu kilku projektów, które by?y realizowane na p?ytce SunDuino.  Teraz chc? si? nim podzieli? z Wami.

?ycz? mi?ego u?ytkowania.

[dm]9[/dm]

2 myśli w temacie “Terminal

  1. Sun – super terminal. Generalnie we wszystkich aplikacjach wykorzystuje własnie taki terminal do komunikacji głównie z prockiem. Do tego nie ocenione biblioteki Mirka i komendy AT.

Możliwość komentowania jest wyłączona.