SunMAG LE — już niedługo …

sunmag22

W zwi?zku z tym i?  dawno nic nie wysz?o nowego tym razem zapowiadam  now? wersj? programu SunMAG LE  du?o zmian i poprawek w porównaniu do poprzedniej wersji oraz …

l?ejszy interface  i  szybsza baza  danych ale te? i wiele innych dodatków. Do dzia?ania potrzeby oczywi?cie jak zawsze .Net Framework 4.X (mo?liwie najnowszy) i SQL server 2010 expres.

Klika Screenów ….

SM1

Widok okna g?ównego programu z którego mamy  przej?cie do wszystkich miejsc w programie jak  (od lewej)

 • Magazynek  — tu mamy mo?liwo?? podgl?du i zarz?dzania naszym magazynkiem
 • Kategorie  — tu mo?emy zarz?dza? kategoriami zasobów cz??ci i podzespo?ow
 • Lokalizacje  —  zarz?dzanie lokalizacjami posiadanych zasobów
 • Przychód  —  dodawanie nowych pozycji
 • Rozchód  —  wydawanie z magazynku
 • Ustawienia
 • Wyszukiwarka  — szybkie przeszukiwanie magazynku

 

SM3

Widok na okno magazynku gdzie mamy dost?pne przegl?danie, wyszukiwanie oraz wykonanie kopii bazy danych.

SM5

SM4

Okienka zarz?dzania Lokalizacjami i Kategoriami gdzie znajdziemy opcje dotycz?ce zarz?dzania tymi parametrami bazy. Program powinien niebawem by? uko?czony i przygotowany do testów w wersji demo.

Demo zawiera graniczenia:

 • maksymalnie 10 lokalizacji
 • maksymalnie 5 kategorii
 • magazynek max 25 pozycji
 • brak wyszukiwania
 • brak kopii bazy

Dla u?ytkowników forum.atnel.pl  b?dzie dost?pna specjalna oferta. Szczegó?y  zostan? podane na forum ju? niebawem.

2 myśli w temacie “SunMAG LE — już niedługo …

 1. A więc czekamy :)
  Zacząłem korzystać z „Katalog Elektronika” aby uporządkować swoje zasoby, bo SunMag się jeszcze rodzi – ciekawe jak będzie ostatecznie działał.

 2. Zasadniczo działanie się specjalnie nie zmieni w stosunku do wersji wcześniejszej,
  jednak pozbawiony będzie wad , oraz bardziej czytelny i wygodniejszy …
  Np możliwość schowania do Traya i obsługa z menu …
  Jak też wiele innych …..

Możliwość komentowania jest wyłączona.