SunDuino

To chyba najważniejszy z projektów w tej dziedzinie jaki wykonałem czyli zaprojektowanie i wykonanie

platformy SunDuino na której oparte są inne moje projekty.  Sunduino powstało w oparciu o Arduino

Duemilanove, ale płytka została zaprojektowana od podstaw.

Wyłączenie z płytki układu FTDI pozwolilo uprościć konstrukcję i obniżyć koszty.

Bootloader dla Sunduino został przerobiony tak by można było korzystać w zasadzie z dowolnego

konwertera USB RS232 -USART pracującego na sygnałach TTL . Sunduino działa prawidłowo z

konwerterami zbudowanymi na układach:

FTDI , AVR, PL2302, działa też na zwykłym porcie RS232 po zastosowaniu konwersji sygnałów.

Sunduino można używać w każdym środowisku programistycznym i w każdej adaptacji sprzętowej.

Często opracowuję nowe dodatki do SunDuino w postaci płytek Shield , do Sunduino v1.5B pasują też

wszystkie dodatki do ARDUINO i działa każdy program (w zależności od procesora).

Niebawem przedstawię tu nowe płytki Shield takie jak:

GSM-Shield  — plytka sterująca przez SMS do 8 urządzeń  współpracująca z Sunduino;

NET-Shield  — płytka sterująca przez TCP-IP wraz z własnym serwerem WWW;

NES-Shield  — płytka zamieniająca Sunduino 2.0 w konsole NES;

i wiele innych.

Szerszy opis wersji na stronie …. jak też i różnych projektów opartych o SunDuino