SunDuino na GitHubie

imgres

Od teraz wszystkie aktualizacje i pliki ?ród?owe oraz nowe wersje programów b?d? dost?pne poprzez GitHUB.  U?atwi to Wam wszystkim i mi równie? nanoszenie poprawek czy dodawanie nowych plików.

Nasz Git jest dost?pny pod adresem:

imgres

https://github.com/SunRiv

Najpro?ciej korzysta? z oprogramowania GIT do pobrania:

http://github-windows.s3.amazonaws.com/GitHubSetup.exe

Przechwytywanie

 

Oczywi?cie trzeba mie? konto na Gicie, ale tylko je?li chcecie pomóc w rozwoju bibliotek, je?li nie wystarczy ?e sobie pobierzecie ZIP anonimowo.  Cho? ka?da Wasza pomoc mo?e si? okaza? nieoceniona, a teraz macie tak? mo?liwo?? by Commitowa? swoje pomys?y i poprawki :)

 

Przechwytywanie

 

Mam nadziej? ?e przypadnie Wam do gustu taka forma dystrybucji naszych programików.

 

Niejako jako uzupe?nienie chc? powiedzie?, ?e pobieranie repozytorium z programami nie stanowi wi?kszego problemu wystarczy po wej?ciu na GITA bez konieczno?ci posiadania konta :

Przechwytywanie

 

Wybra? repozytorium np. zaznaczone SunDuino na powy?szym screenie  i po jego otwarciu si? na dole wybra? zaznaczony klawisz Download ZIP dzi?ki czemu ca?e wybrane repozytorium w postaci drzewka folderów mamy na swoim dysku :

Przechwytywanie1Dzi?ki czemu niema  wi?kszych k?opotów z pobieraniem  programów, na razie jest niewiele, ale z czasem wi?kszo?? zasobów b?dzie ju? dost?pna na Gicie.

 

2 myśli w temacie “SunDuino na GitHubie

  1. Mnie nie przypadnie do gustu na pewno. Czy pozostanie jakaś inna możliwość dla zwykłych ludzi?

  2. Poprzez Gita bez problemu można pobierać same pliki w formie archiwum ZIP
    co też nie stanowi większego problemu :) Wystarczy otworzyć folder z repozytorium np SunDuino i po prawej stronie kliknąć na Download ZIP

Możliwość komentowania jest wyłączona.