SunDuino 1.7C

No i pojawi?o si? nowe SunDuino oznaczone numerkiem 1.7C.

Tym razem zmianie uleg?a p?ytka:

— inaczej umieszczona podstawka procesora

— przeniesiony przycisk reset

— przeniesione gniazdo FTDI

— przeniesione ISP

— doda?em mo?liwo?? zasilania ca?o?ci z 3,3V

— doda?em zworki prze??czaj?ce zasilanie procesora  5V lub 3,3V

— dodany stabilizator 3,3V 600mA

—————————————————————————————————————————

Zdj?cia i opis nowej p?ytki:

—  PCB z warstw? opisow?

— widok na ca?y zestaw z mikrokontrolerem ATMega328 z bootloaderem 1.7B  (512B)

— Widok od strony z??cza ICSP

zapraszam do komentowania  –

— wersja 1.7C zast?puje i model 1.5B

— standardowo z procesorem ATMega168

Ju? nied?ugo pojawi si? nast?pca serii 1.xx  i  2.xx  oznaczony kodowo  numerkiem 4.00,

nowo?ci? b?dzie to i? p?ytka b?dzie wyposa?ona w dwie podstawki  DIP28 i DIP40 co umo?liwi

u?ywanie mikrokontrolerów w obudowach DIP28 czyli  ATMega 8/48/88/168/328

oraz

DIP40 czyli ATMega 16/32/324/644 , pojawi si? te? wersja 4.00M32, która b?dzie

posiada? mikrokontroler ATMega32 w obudowie TQFP44 oraz zintegrowany uk?ad komunikacyjny

MCP2200-PS

Plik PCB jest do pobrania w repozytorium Sunduino