SUN-003 USB – RS232 MCP2200

SUN-003 USB – RS232 MCP2200
Razem głosów: 7 co stanowi: 88.57% całości.

usb logo

Najnowszy konwerter USB – RS232 pracuj?cy w standardzie TTL na poziomach napi??  5V i 3,3V ,

a po zastosowaniu uk?adu MAX232 na poziomach 12V.

Zastosowany uk?ad to Microchip MCP2200-i so , do pracy wymaga bardzo niewiele w zasadzie wystarczy

tylko kwarc 12Mhz by uk?ad dzia?a? prawid?owo, ale oczywi?cie posiada wi?ksze mo?liwo?ci.

Charakterystyka MCP2200-i so

– Obs?uga Full-Speed USB (12 Mb / s)
– Implementacja protoko?u USB Composite Device Device CDC (??czno?ci i sterowania).

– Klasa 02h – CDC USB-UART komunikacji i I / O

– 03h Class – HID: I / O kontrola dost?pu, EEPROM i wst?pnej konfiguracji
-128 bajtowy bufor do obs?ugi przesy?u danych w ka?dej pr?dko?ci transmisji UART
– W pe?ni konfigurowalny VID i PID
– Bus Powered lub Self Powered USB
– Sterowniki Virtual Com Port (VCP) – Windows XP (SP2 lub nowszy) / Vista / 7
– Darmowe narz?dzie konfiguracji
– Obs?uga pr?dko?ci transmisji: 300 – 1000k (baud)
– Sprz?towe sterowanie przep?ywem
– Opcja polaryzacji sygna?ów UART
– 8 uniwersalnych sygna?ów I/O
– 256 bajtów wewn?trznej pami?ci EEPROM
– Wyj?cia LED (TxLED i RxLED)
– Wyj?cie SSPND
– Wyj?cie ULOAD (wskazuje na wniosek obecnych by?o dozwolone).
– Napi?cie pracy: 3.0 – 5.5 V
– Oscylator 12 MHz
– ESD > 4kV HBM

– Przemys?owa Temperatura pracy: -40C do +85C

mcp2200_example

Jak wida? typowy uk?ad aplikacyjny jest banalnie prosty. Sterowniki i aplikacje konfiguracyjna mo?na

pobra? ze strony Microchip-a :

http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en546923

Konwerter SUN-003 zdj?cia gotowego uk?adu, który oprócz funkcji konwertera USB-USART

posiada dodatkowo:

6 portów GPIO, których sterowanie mo?liwe jest przy pomocy prostej Aplikacji napisanej w VB na PC.

OPIS WYPROWADZE? SZPILKOWYCH WG ZDJ?CIA POWY?EJ:

od strony LEWEJ PINY:

1 – GPIO-0

2 – GPIO-1

3 – GPIO-2

4 – CTS

5 – RXD

6 – RTS

7 – GND

8 – TXD

9 – GPIO-3

10 – GPIO-4

11 – GPIO-5

12 – GND

Na z??cze ko?kowe wyprowadzone s? wyj?cia GPIO oraz sygna?y RXD/TXD/RTS/CTS  w przypadku

u?ywania uk?adu z p?ytkami SunDuino pod??czamy sygna?y analogicznie jak w przypadku uk?adu

FTDI czy CDC z t? ró?nic? ?e do AUTO-RESETU wystarczy sygna? RTS który pod??czamy do

PINU RESET (RST) przez kondensator 100nF).

 

Podziel się na:
  • Print
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay

Jedna myśl nt. „SUN-003 USB – RS232 MCP2200

  1. Pingback: Przejściówki USB-UART .. | SunDuino – Nowy wymiar elektroniki

Możliwość komentowania jest wyłączona.