SUN-003 USB – RS232 MCP2200

usb logo

Najnowszy konwerter USB – RS232 pracuj?cy w standardzie TTL na poziomach napi??  5V i 3,3V ,

a po zastosowaniu uk?adu MAX232 na poziomach 12V.

Zastosowany uk?ad to Microchip MCP2200-i so , do pracy wymaga bardzo niewiele w zasadzie wystarczy

tylko kwarc 12Mhz by uk?ad dzia?a? prawid?owo, ale oczywi?cie posiada wi?ksze mo?liwo?ci.

Charakterystyka MCP2200-i so

– Obs?uga Full-Speed USB (12 Mb / s)
– Implementacja protoko?u USB Composite Device Device CDC (??czno?ci i sterowania).

– Klasa 02h – CDC USB-UART komunikacji i I / O

– 03h Class – HID: I / O kontrola dost?pu, EEPROM i wst?pnej konfiguracji
-128 bajtowy bufor do obs?ugi przesy?u danych w ka?dej pr?dko?ci transmisji UART
– W pe?ni konfigurowalny VID i PID
– Bus Powered lub Self Powered USB
– Sterowniki Virtual Com Port (VCP) – Windows XP (SP2 lub nowszy) / Vista / 7
– Darmowe narz?dzie konfiguracji
– Obs?uga pr?dko?ci transmisji: 300 – 1000k (baud)
– Sprz?towe sterowanie przep?ywem
– Opcja polaryzacji sygna?ów UART
– 8 uniwersalnych sygna?ów I/O
– 256 bajtów wewn?trznej pami?ci EEPROM
– Wyj?cia LED (TxLED i RxLED)
– Wyj?cie SSPND
– Wyj?cie ULOAD (wskazuje na wniosek obecnych by?o dozwolone).
– Napi?cie pracy: 3.0 – 5.5 V
– Oscylator 12 MHz
– ESD > 4kV HBM

– Przemys?owa Temperatura pracy: -40C do +85C

mcp2200_example

Jak wida? typowy uk?ad aplikacyjny jest banalnie prosty. Sterowniki i aplikacje konfiguracyjna mo?na

pobra? ze strony Microchip-a :

http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en546923

Konwerter SUN-003 zdj?cia gotowego uk?adu, który oprócz funkcji konwertera USB-USART

posiada dodatkowo:

6 portów GPIO, których sterowanie mo?liwe jest przy pomocy prostej Aplikacji napisanej w VB na PC.

 • 1 – GPIO-0
 • 2 – GPIO-1
 • 3 – GPIO-2
 • 4 – CTS
 • 5 – RXD
 • 6 – RTS
 • 7 – GND
 • 8 – TXD
 • 9 – GPIO-3
 • 10 – GPIO-4
 • 11 – GPIO-5
 • 12 – GND
 • Na złącze kołkowe wyprowadzone są wyjścia GPIO oraz sygnały RXD/TXD/RTS/CTS

W przypadku korzystania z układu wraz z płytkami sunduino 1.5  używamy analogicznie jak układu FTDI czy CDC z tą różnicą  do AUTO-RESETU wystarczy sygnał RTS który podłączamy do PINU RESET (RST) przez kondensator 100nF).

 

1 myśl w temacie “SUN-003 USB – RS232 MCP2200

 1. Pingback: Przejściówki USB-UART .. | SunDuino – Nowy wymiar elektroniki

Możliwość komentowania jest wyłączona.