STM32F030x pogromca AVR ??

1080-large_default

 

Od wej?cia na rynek wielu firm z miktrokontrolerami ARM wyposa?onymi w rdzenie Cortex M0 i M0+  troch? ju? min??o i zago?ci?y na dobre na rynku. Co ciekawsze mo?na je spotka? w obudowach DIP jak cho?by LPC8xx i przyjaznych obudowach smd jak np TSSOP20 jak prezentowany uklad STM32F030F4P6.

Prezentowany niewielki uk?adzik z rodziny STM32F030x  jest mikrokontrolerem ARM wyposa?onym w wydajny 32bitowy rdze? Cortex-M0 wykonany w technologi RISC mog?cy pracowa? z cz?stotliwo?ci? do 48 MHz. Miktokontrolery te mog? mie? wbudowan? szybk? pami?? flash do 64KB i do 8KB RAM.  Posiadaj? te? standardowe interfejsy komunikacyjne (I2C, SPI, UART). Ponadto  12 bitowy ADC, sze?? sztuk 16 bitowych timerów ogólnego przeznaczenia  i  specjalny zegar do zaawansowanego sterowania PWM.

imgres

 

Uk?ady te dzia?aj? w zakresie temperatur -40 do 85°C, a ich zasilanie mie?ci si? w zakresie 2,4 do 3,6V . Ponadto uk?ady te zawieraj? kompleksowy zestaw trybów oszcz?dzania energii co pozwala tworzy? z ich u?yciem aplikacji b?d?cych w zgodzie z natur? dzi?ki relatywnie niskiemu poborowi energii.

stm32f0_headUk?ady z rodziny STM32F030x s? dost?pne w 4 obudowach maj?cych od 20 do 64 pinów, oczywi?cie powoduje to, ?e zale?nie od obudowy mamy ró?ne zestawy dost?pnych peryferii co jest logiczne jednak posiadane cechy tych uk?adów sprawiaj? ?e nadaje si? on do szerokiego zakresu zastosowa? z których niektóre jakie mo?na wymieni? to:

 • interfejsy aplikacji u?ytkownika
 • systemy kontroli
 • urz?dzenia przeno?ne odbiorników A/V i TVC
 • urz?dzenie peryferyjne do PC
 • e-rowery
 • urz?dzenia konsumenckie jak:
 • drukarki, skanery
 • alarmy
 • domofony video i HVACS

Szczegó?owe informacje znajdziecie w nocie uk?adu:

Nota STM32F030x

Co nieco o takim ma?ym uk?adziku ju? pisa?em z racji  artyku?u o BieduVery, stworzonego przez koleg? XBary:)

73t1

Które opisa?em tutaj :

Bieduvery by XBary

Wszystko pi?knie tylko dlaczego tytu? g?osi i? uk?ad ten jest potencjalnym pogromc? AVR ?? To proste. Jak wiadomo ceny elektroniki spadaj? a przy jej obecnym rozwoju niema co si? oszukiwa? ale ARMY ju? wcze?niej by?y ta?sze od 8 bitowych AVR, których u?ywanie w mniej ambitnych  projektach by?o jeszcze dobrze widziane , jednak obecnie wydaje si? coraz mniej sensowne. AVR s? co prawda popularne i proste w u?yciu, ale ich ceny nie maj? dobrej relacji cena-mo?liwo?ci , patrz?c pod tym k?tem dostrzegamy i? dzi?ki takim uk?adom jak STM32F030x , które maj? du?e mo?liwo?ci za niewielk? cen?  i to w przyjaznej obudowie dla amatorów elektroniki.

739935701

Dlatego te? nie bez kozery przytacza w tym artykule LPC8xx , nie mniej wracaj?c do naszego STM32F030x musz? przyzna?, ?e uzsasadnione ekonomicznie mo?e stosowanie tych uk?adów we wszystkich banalnych projektach które zdominowa?y uk?ady AVR ze stajni ATmela.

Kto? teraz mi zapewne zarzuci, ?e uk?ady te wymagaj? specjalnego programatora, który tani nie jest !  Nie nie ma on racji uk?ady STM mo?na programowa? tanio i szybko w trybie SWD przy pomocy tylko 3ch przewodów ponadto programator taki jest te? pe?noprawnym debugerem. Mo?e i oryginalny ST-Link /v2  nie jest specjalnie tani to prawda.

m_st_link_v2

 

Na jego zakup trzeba przeznaczy? nieco powy?ej 100pln , a do AVR mo?na kupi? za grosze wszelkiego rodzaju mutacje usbASPA czy ISPA i wiele innych , ponadto mo?na sobie do AVR programator zrobi? samemu prosto i tanio , a do ARM ju? nie :(  I tu malkontenci maj? sporo racji, ale ….

W?a?nie jest pewne ALE ….  patrz?c po ró?nych forach z tymi tanimi chi?skimi programatorami nagle rzesze ludzi maj? 1000 problemów , z w?asnej roboty te?  owszem niczego to nie dowodzi i nie uzasadnia wydawania 120pln na ST-Linka nie mniej w?a?nie by mie? orygina? i nie mie? problemów mo?na go przecie? naby? taniej jako cz??? p?ytki z rodziny STM32xxx  Discovery :)  Tak !

Tak? najta?sz? p?ytk? jak STM32F0 Discovery mo?emy mie? ju? za niespe?na 50pln

m_stm32f0discovery

gdzie oprócz uproszczonej wersji programatora/debugera  ST-Link pracuj?cego w trybie SWD dostajemy te? fajne ?rodowisko do zabaw i eksperymentów.

Tak ale jak to si? ma do pogromu ??

Popatrzcie ekonomicznie uk?ady STM32F030F4 mo?emy zakupi? ju? w cenie poni?ej 3 pln za sztuk?,  gdzie dostajemy 32bitowy procek o sporych mo?liwo?ciach idealny do migania diodami czy te? innych mniej ambitnych projektów zdominowanych w?a?nie przez 8bitowce.

Uk?ady mo?na zakupi? np tu:

STM32F030

w pakiecie 5 szt.

—- A co ze ?rodowiskiem i kompilatorem ??  przecie? Keil czy IAR kosztuj? maj?tek ?? a do AVR mamy darmowe  Atmel Studio , eclipse  ??

Tak to prawda ?rodowiska takie jak uVision Keil-a czy IAR Workbench  s? s?ono p?atne …. macie racj? malkontenci , w przypadku AVR  jest lepiej …..   nic z tych rzeczy,  dla ARM te? s? darmowe ?rodowiska jak cho?by CoIDE z Coocox  :

CoIDE1

 

z dobrym toolchainem i oparte o eclipse , mo?na te? sobie u?ywa? w?asnego eclipse z dowolnym toolchainem dla ARM wraz z pluginem dla eclipse. równie? piszemy w C, wi?c przej?cie z AVR na ARM nie jest specjalnie bolesne.

Tak wi?c czy ARM czy AVR wybór coraz bardziej oczywisty , ale nadal nale?y do was :) A warto mie? na wadze, ?e jest co? wi?cej ni? AVR i ca?y czas ro?nie w si??…

Ten ma?y skurczony ARM z biednym rdzeniem Cortex-M0

itemid-53387-getasset

 

nie jest tak wyro?ni?ty jak starsi bracia z rodziny,

CortexMInstructions

ale w cenie  niespe?na 2,5 pln mamy  32Bit , wszystkie podstawowe peryferia, 16KB FLASH i 4K RAM …. co na to AVR ??  przy tej cenie mo?na powiedzie?, ?e F030 maj? ?wietny stosunek jako?ci do ceny ….. , powoli tego zaczyna popularnym AVR brakowa?.

Tym samym ?ycz? mi?ej zabawy ….

1 myśl w temacie “STM32F030x pogromca AVR ??

 1. Warto jeszcze dodać że procesorki ARM ( te biedne też) mają liniowe odwzorowanie pamięci, co dla początkujących którzy dopiero zaczynają zabawę w programowanie uC, to to rozwiązanie jest bardzo wygodne, czasem tak wygodne że zapomina się że jest w ogóle jakiś podział pamięci. A niestety na AVR już była bardziej zagmatwana sprawa z pamięcią – dochodziły funkcje operujące na pamięci flash i osobne do operowania na pamięci RAM, a na ARM mamy jedną funkcje :)

  Przy tych cenach najbiedniejszych ARM można nawet zlecić im najbardziej trywialne funkcje w większym projekcie nie martwiąc się zbytecznie o koszty. Np. klawiatura, mryganie kontrolkami, zlecenie na czasochłonne przeliczenie, pomiary ADC z buforem, proste sterowniki do LCD (zamiast PCF8574), i można by wymieniać i wymieniać…

Możliwość komentowania jest wyłączona.