STM32 jako ARDUINO – cześć 2

Arduino-logo

Nadszed? czas aby wreszcie przygotowa? nasz? 32 bitow? zup?.  W tej cze?ci zajmiemy si? kompletowaniem sk?adników, oraz przygotowaniem Arduino 017 do pracy z naszym uk?adem.

Do dzie?a kucharze – chwytamy za myszki i udajemy si? do internetowego hipermarketu :)

——  SK?ADNIKI  ——-


Tak bedziemy potrzebowa? troch? dziwnych programów i plików  — zaczynamy
…::  KOMPILATOR ::…

 

Na sam pocz?tek potrzebny nam b?dzie Toolchain dla procesorów STM32 z jadrem Cortex M-3
W tym celu ze strony codesourcery pobieramy Codesourcery G++ Lite Edition for ARM, EABI  TUTAJ
Instalujemy pobrany plik i sprawdzamy czy napewno w folderze bin s? pliki  „arm-none-eabi-gcc”.
na t? chwil?  mamy juz kompilator dla  STM32.
…::  Biblioteki i pliki konfiguracyjne uk?adu :: …
 
Plik konfiguracyjny , umie?cimy w pliku boards.txt w ?rodowisku ARDUINO oraz plik CORE który zajmie si?
t?umaczeniem sk?adni ARDUINO dla kompilatora STM32,  Po dokonaniu tych zabiegów b?dziemy mogli
w menu TOOLS wybra? plytke STM32 Arduino32.
Wpis  dodaj?cy  do listy p?ytek Duino jest nast?puj?cy:

Wpis ten wklejamy na ko?cu naszego pliku boards.txt, który znajdziemy w Folderze instalacyjnym ARDUINO/hardware/

…::  STM32 CORE ::…
Folder stm32 wraz z plikami umieszczamy w folderze Arduino/hardware/CORES
do pobrania … TUTAJ
W zasadzie to ju? wszystko, od strony programowej, a w nastepnej cz??ci zajmiemy si? wgraniem bootloadera
do naszej p?ytki i uruchomimy pierwszy program. Na t? chwile podpowiem ?e jeszcze bedziemy modyfikowa?
?rodowisko ARDUINO 017 bo bedzie nam potrzebny EMULATOR AVRDUDE dla stm32  i  UPLOADER oraz
par? innych drobiazgów.
zapraszam do komentowania i czytania kolejnego odcinka