Start z STM32 VL Discovery — Zmiany w TrueStudio 3.2

atollic_logotype_medium


W zwi?zku z tym ?e sporo si? zmieni?o w Atolic TrueStudio w najnowszej wersji musz?

o tym wspomnie? gdy? mo?e si? okaza? problemem tworzenie na bazie poprzednich wpisów

bazuj?cych na TS 1.4 i 2.1.0.

Otó? teraz TS jest for ARM a nie jak by?o wcze?niej osobne dla STM32 i teraz jest troch? wi?cej zachodu

z za?o?eniem nowego projektu jak równie? z u?yciem Discovery.

Nowy projekt w TS 3.2 dla Discovery :

Standardowo wybieramy New C project , nazywamy go blink_leds ale, musimy wybra? Embeded C Project  i klikamy na NEXT pojawi si? okienko:

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

gdzie wybieramy parametry naszego EVB dla DiscoveryVL dok?adnie jak na screenie wy?ej dla innych

oczywi?cie odpowiednio z listy. Nast?pnie klikamy NEXT i zobaczymy kolejne okienko gdzie wybieramy

nasz debuger czyli STLink  o tak jak wida? :

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

po czym klikamy na Finish  i po chwili  zostanie utworzony projekt z przyk?adowym programem w main.c

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Programik mo?emy skompilowa? i wgra? do naszego Discovery , ale my skasujemy ca?y kod z pliku main

i wkleimy znany z poprzedniej cz??ci  :

 

Nast?pnie wykonujemy zapis pliku main.c czyszczenie projektu i kompilujemy by sprawdzi? czy niema

b??dów i klikamy na zielonego robaka i po otwarciu si? perspektywy DEBUG , klikamy na ikonk? run.

od tej pory cieszymy sie migaj?cymi sobie diodkami  w ró?nym tempie , a naci?ni?cie butona powoduje

miganie tylko niebieskiej diody.

Niemniej porównajcie sobie programy z poprzedniej cz??ci z tym tutaj , jak wida? zmianie uleg?y nazwy

funkcji zawartych w nowym pliku nag?ówkowym .  Sami to sprawd?cie. Jakie zasz?y zmiany

w pliku STM32vldiscovery.h,  dawniejszym STM32_Discovery.h.

Mi?ej zabawy.

1 myśl w temacie “Start z STM32 VL Discovery — Zmiany w TrueStudio 3.2

  1. Pingback: Kurs programowania STM32 VL Discovery | SunDuino – Nowy wymiar elektroniki

Możliwość komentowania jest wyłączona.