Start z STM32 VL Discovery – 4

Discovery_Kits_t3136big

No i nareszcie dobrn?li?my do miejsca gdzie wreszcie napiszemy pierwszy program, którym zaiste b?dzie ….

No a co by?cie chcieli …. pewnie ?e migaj?ca dioda :P.

Zatem jedziemy :

W tym celu u?yjemy ?rodowiska Atolic True Studio w wersji LITE, któr? ka?dy powinien mie? ju? zainstalowan? na swoim dysku wed?ug instrukcji, które opisa?em w poprzednich cz??ciach.

Zatem uruchamiamy ?rodowisko i zaczynamy tworzenie nowego projektu:

W tym celu z menu File wybieramy NEW i C Project co wida? na za??czonym obrazku

obr1Otworzy si? nam okienko gdzie wpisujemy nazw? naszego projektu np LED_1:

obr2b

 

a nast?pnie zaznaczamy:  STM32 Project i klikamy NEXT po czym zobaczymy nast?pne okienko.

Tu musimy skonfigurowa? par? rzeczy takich jak np. nasza p?ytka — wszystko wida? ni?ej :)

obr3m

 

Po czym klikamy FINISH  —- NIE NEXT :)

Pojawi nam si? klasyczny ekran roboczy znany wszystkim z Eclipse wraz z naszym folderem projektu Led_1  w obszarze roboczym po lewej stronie ekranu.

obr4d

Oczywi?cie ka?dy wie ?e teraz musimy rozwin?? drzewko naszego projektu i utworzy? nowy plik main.c, w którym wpiszemy nasz program, który prezentuje si? nast?puj?co:

Teraz pozostaje nam tylko skompilowa? kod i wgra? do naszej Discovery. Zatem wybieramy Bulid All z menu project lub klikamy na znan? ikon? m?otka … po czym klikamy na zielonego robala i zobaczymy okienko:

obr7

 

Nic tu nie zmieniamy, tylko mo?emy sprawdzi? na drugiej zak?adce DEBUGER czy ma ustawiony Auto start.

Klikamy na OK i powinni?my zobaczy? nast?puj?ce okienko :

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

gdzie klikamy na zaznaczonej ikonce , co spowoduje wgranie programu do procesora i jego uruchomienie.

Ufff…. na t? chwile to tyle ……

Spis kursów

 

1 myśl w temacie “Start z STM32 VL Discovery – 4

  1. Pingback: Kurs programowania STM32 VL Discovery | SunDuino – Nowy wymiar elektroniki

Możliwość komentowania jest wyłączona.