Start z STM32 VL Discovery – 20 — TCP/IP – 5 AJAX

W zasadzie nic nowego nie wniesiemy , a jedynie poprawimy nieco wygląd strony w naszym …hmmm…

serwerze www

AJAX na Dyskotece ??

AJAX to w zasadzie i w uproszczeniu możliwość interaktywnego modyfikowania zawartości strony

internetowej bez konieczności jej przeładowywania.  Pomimo iż skrót AJAX oznacza :

Asynchronous JavaScript and XML  jest używany w bardzo ogólnym znaczeniu dla technologi komunikacji

w tle z serwerem gdy strona jest już załadowana. Zatem trzeba było sprawdzić czy dla nas się to

na coś nada w zabawie z Discovery.

Zmiany 

W naszym programie umieścimy parę skryptów Javy , które okresowo będą się komunikować

z naszym serwerem i zwracać dane które będą w tle aktualizować naszą stronę.

Niestety sam skrypt zajmie najwięcej miejsca i będzie wysyłał do 1500 bajtów danych.

Skrypt osadzimy w nagłówku naszej strony serwera w ten sposób:

Dzięki powyższemu kodowi strona załadowana do przeglądarki żąda okresowo połączenia 

na http://192.168.0.3/LED4/2, następnie analizuje nadchodzące dane i na ich podstawie aktualizuje

stronę www, którą widzimy w przeglądarce.  Dzięki zastosowaniu okresowego wywołania co 1000ms

nie ma problemu z oglądaniem strony na kilku komputerach.

Tymczasem w rzeczywiste dane naszych diodek i przycisków są obsługiwane w taki sposób:

Natomiast dane są wysyłane w następującej postaci :

56  |  2  |  1289  |  OFF  |  ON

Zakończenie :

To tylko uzupełnienie do poprzednich części  traktujących o TCP/IP. Chciałem wam pokazać

że i AJAX  możemy zaimplementować  w naszej stronie i tak naprawdę praktycznie nic nas nie ogranicza

w zabawach z HTTP :)