Start z STM32 VL Discovery – 18 — TCP/IP – 3b uzupełnienie.

www

Ech, tak wiem, ?e mia? by? koniec i w ogóle  :)  ale tak sobie pomy?la?em o ma?ych  poprawkach na naszej stronie w naszym „serwerze” WWW ….

No dobrze poprawmy co nieco w tym naszym prymitywie :)

Od?wie?anie zawarto?ci:

Jak zauwa?yli?cie na naszej stronie od?wie?anie zawarto?ci odbywa si? po klikni?ciu:

>> AKTUALIZUJ STATUS  <<

Jest to ma?o profesjonalne w dzisiejszych czasach i typowy user lubi jak wszystko si? robi samo.

Wi?c dodajmy auto aktualizacj? naszej strony  …. jest to bardzo proste i w zasadzie sprowadza si?

do zmiany headera generowanej strony:

Prawda ?e proste ??

I od tej pory strona si? od?wie?a automatycznie „sama” co 5 sekund  — ot taka dogodno??

dla tych co maj?  nieszczepione myszki oraz ma?ych leniuszków :).

No ale mamy te? dociekliwych (prawda ??), którzy koniecznie musz? liczy? cyferki byle jakie , ale grunt

to wysokie statystyki :) a zatem ….:

Wy?wietlanie liczby odebranych pakietów :


No jak ju? trzeba co? liczy? to najlepiej liczb? odebranych przez nasz biedny serwer pakietów :)

Robimy to nast?puj?cym kodem  …. a mo?e kotem ??  Nie wa?ne …. Wa?ne ?e co? tam si? liczy :

Wprawdzie mo?na by u?y? do tego cho?by znanej z obs?ugi ADC funkcji itoa(), która nie wymaga 

a? tyle zasobów co opas?e sprintf() , ale to ju? wam zostawiam :)

Test HTML Page

No dobra ostatnia modyfikacja funkcji odnosi si? w sumie do analizy ciagu przez GET, czyli

obiektu adresowego, którego wymaga klient. Modyfikacja ta polega na przetwarzaniu odpowiedzi

od nowego typu stron HTML (tzw. TestHTMLPage), które wysy?aj? okre?lone parametry

poprzez formularze, a ca?a zmiana wygl?da nast?puj?co:

Konkluzja:

Dzi?kuje wi?c za zainteresowanie , a jak co? mi jeszcze wpadnie do g?owy nie omieszkam o tym napisa?.

Problematyka ARM i ich niskie ceny, skutecznie zach?caj? do prac na tych mikrokontrolerach, a ja

jedynie chcia?em wam pokaza? ?e s? to naprawd? proste mikrokontrolery , których nie trzeba si? ba?.

Do mi?ego …