Programator / Debuger ST-Link

Programator / Debuger ST-Link
Razem głosów: 8 co stanowi: 92.5% całości.

imgres

Tak si? z?o?y?o ?e w moje ?apki wpad?  nowiute?ki debuger/programator dla mikrokontrolerów STM8 i STM32 wyprodukowany przez firme ST o nazwie ST-Link.

Ca?o?? jest zapakowana w niewielkie niebieskie pude?ko :

cbshivwcwkkgrhqnh0e0e86tthbng94hzr_12

W którym znajdziemy niewielki Debuger ST-Link zestaw kabelków , 3 plyty i broszurk? reklamuj?c? Atollic TrueStudio

st-link-packageCa?o?? prezentuje si? dosy? imponuj?co jak przysta?o na FIRMOWY :) Programator

st-link_2

i oczywi?cie komplet Oprogramowania i materia?ów dodatkowych :)

st-link_3

 

Oprogramowanie niestety w wersjach Trial / Lite i z wieloma ograniczeniami ale zawsze co?.

Mamy tu wi?c:

 Keil AVR-MDK 4.12  z ograniczeniem do 8KB kodu

 IAR Embedded Workbench – Wersje Trial

 oraz  dokumentacje i bezsensowne oprogramowanie z f-my ST

 Broszurka ATollica informuje nas o mo?liwo?ci pobrania za DARMO

 ?rodowiska TrueSTUDIO ARM LITE, które nie ma ogranicze? kodu i ogranicze? czasu dzia?ania,

 wymagana jest tylko rejestracja na stronie Atollica.

– Opisuje to ?rodowisko z racji EVB STM32VL-Discovery.

Tu zajmiemy si? samym ST-Linkiem:

Jest to pe?na wersja Debugera , który mo?na spotka? na tanich p?ytkach serii Discovery, a co za tym

idzie ma wi?ksze mo?liwo?ci. W niewielkiej plastikowej obudowie czai si? dosy? sprytne urz?dzonko,

wyposa?one w standardowy 20 pinowy port JTAG oraz mini USB do pod?aczenia z komputerem,

oraz jedn? diod? LED sygnalizuj?c? stan urz?dzenia.

Parametry ST-Linka, które podaje producent:

• 5 V power supplied by USB connector
• USB 2.0 full speed interface compatible
• USB standard A to Mini-B cable provided
• SWIM specific features:
? 1.65 V to 5.5 V application voltage supported on SWIM interface
? SWIM low speed and high speed modes supported
? SWIM programming speed rate:
? 9.7 Kbytes/s in low speed
? 12.8 Kbytes/s in high speed
? SWIM cable for connection to an application with pin headers or 2.54 mm pitch connector
• JTAG/SWD specific features:
? 3 V to 3.6 V application voltage supported on JTAG/SWD interface and 5 V tolerant inputs
? JTAG/SWD cable provided for connection to a standard JTAG 20-pin pitch 2.54 mm connector
• Direct firmware update feature supported
• Status LED which blinks during communication with PC
• Operating temperature 0 to 50 °C

No to ogl?dnijmy :)

Nie czekaj?c wi?c na specjalne zaproszenie postanowi?em zagl?dn?? do ?rodka tej znamienitej produkcji:

1f0649d1-a985-4673-94bd-916cc0e84538

W stosunkowo niewielkiej obudowie mie?ci si? niewiele mniejsza p?ytka na której rz?d tranzystorów

pe?ni funkcje buforów portu JTAG , stabilizator 3,3V (AMS1117) zasilaj?cy serce naszego debugera,

którym jest STM32F103C8T6 pracuj?cy z taktowaniem 8MHz. Jak wida? nic wielkiego niema w ?rodku :)

mo?e wi?c po drugiej stronie p?ytki ??

8b7aa936-dbbe-4574-8c21-8654a9d6083b

 Hmmm… p?ytka ?adna i g?adka jak pupcia niemowlaka bez niespodzianek po drugiej stronie :)

Uk?ad ma?y i por?czny obs?uguje wszystkie procesory z rodziny STM8 i STM32, poprzez szereg

zaimplementowanych interfrejsów, którymi s? :

JTAG , SWIM i SWD

Dzi?ki dostarczonym kabelkom mo?emy z uk?adem docelowym po??czy? si? poprzez :

20 pin JTAG

10 to 4 Pin SWIM

10 Pin SWIM

stm-dev-conn

Lista obs?ugiwanych uk?adów nie jest mo?e imponuj?ca, ale wystarcza na pocz?tek.

Pe?n? mo?na zobaczy? w dokumentacji Programatora dost?pnej na stronie producenta:

http://www.st.com/internet/evalboard/product/219866.jsp

Polecam te? zapoznanie sie z dokumentem USER MANUAL:

http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/USER_MANUAL/CD00262073.pdf

Na koniec pinouty dla po?acze?

jtag

Jak wi?c wida? za stosunkowo niewielkie pieni?dze mo?na otrzyma? ca?kiem przyjemny
 i wydajny DEBUGER/ FLASH Programer dla mikrokontrolerów ARM  by zacz?? zabawe z tymi przyjemnymi uk?adami.
Mi?ego debugowania …..