PIC-Duino odczyt przycisków

Jako, że wszystkie ćwiczonka przeprowadzamy na naszej Płytce PICDem zaadaptowanej na potrzeby PINGUINO więc nie musimy nic podłączać bo mamy na pokładzie :)

Przyciski są  podłączone do portów:

SW2  —   DigitalIO 5

SW1  —   DigitalIO 4

Diody LED  patrząc od góry:

D24, D23, D22 i D21

Wybieramy więc port przycisku  np ..   D5 – czyli klawisz SW2

oraz

Diodę LED np D24 – czyli ta najwyżej.

Program będzie działał następująco:

Dioda LED na porcie D1 ma się świecić  a po naciśnięciu SW2 zgasnąć.

Nasz program jest na tyle prosty że nie wymaga omówienia.