MiniQ-2WD Platforma Mobilna z DFRobot

dfrobot-logo

 

Tak, mamy czujniki refleksyjne TCRT5000, sterownik silników L298N  oraz czujnik ultrad?wi?kowy HC-SR04, wszystko gra, ale przyda?a by si? jaka? platforma. I w tym momencie ciekawa mo?e by? 2 ko?owa platforma MiniQ-2WD…

 

Dla zobrazowania rozmiaru silników po?o?y?em zwork? :)

 

 

 

Prezentowana platforma jest do nabycia tutaj:

http://kamami.pl/index.php?ukey=product&productID=198859

Jest to mobilna platforma robota z niezale?nym nap?dem na 2 ko?a pozwalaj?ca na zbudowanie niewielkiego robota o ca?kiem sporych mo?liwo?ciach jezdnych.

Charakterystyka:

 • Odleg?o?? chassis od pod?o?a: 15 mm,
 • ?rednica platformy: 122 mm,
 • Napi?cie zasilania silników: 3 ÷ 12 V,
 • Parametry silników POLOLU MINI z przek?adni? 50:1 :
  Napi?cie
  (V)
  Pr?dko?? obrotowa
  na biegu ja?owym

  (RPM)
  Pobór pr?du
  na biegu ja?owym

  (mA)
  Pobór pr?du
  przy zatrzymanej osi

  (mA)
  Moment
  obrotowy

  (kg*cm)
  6 260 40 360 0,7
 • ?rednica zewn?trzna kó?: 42 mm,
 • otwory umo?liwiaj?ce monta? sterownika i ró?nych czujników.

Ca?o?? otrzymujemy w cz??ciach widocznych wy?ej, a po zmontowaniu prezentuje si? nast?puj?co:

Zasadniczo wraz z poprzednio opisywanymi modu?ami mo?emy ju? w oparciu o np. Arduino zbudowa? robocika, potrzebne nam b?dzie zasilanie, które w moim przypadku stanowi akumulatorek 3,7V Li-ion 1350mAh z Noki 5800 pracuj?cy z regulatorem/boosterem MCP1650 i Chargerem MCP7383.

które to s? ukryte pod plastikow? os?onk? przy akumulatorku. Schemat uk?adu zasilania prezentuje si? nast?puj?co:

Przechwytywanie

 

Uk?ad jest prosty i pozwala na zasilanie i dzia?anie ok. 4h  ca?o?ci na AKU Nokii.

Filmik pokazuj?cy test platformy na zasilaniu 3,7V z w/w wymienionym regulatorkiem zasilającym mostek L293dne w standardowym układzie połacze? :

I na 5V niestety u?yty akumulatorek 8,4V 300mAh,  nie by? na?adowany zbytnio i dodatkowo musia? uci?gn?? jeszcze 7805 na SunDuino, niemniej co? tam nawet dzia?a? …