Mini tutorial — zrozumieć MCP430

FinalOverview

Gdy ju? posiadamy nasz? p?ytk? nazywan? dalej dla u?atwienia LP, warto by by?o jako? j? o?ywi? nasz? radosn? twórczo?ci?,

Ale jak zacz?? ??

To nasze pierwsze spotkanie po zabawach z AVR (mam tak? nadziej?) ??

No wi?c pora zacz??  od  …..   najlepiej samego pocz?tku :


P?ytk? przedstawi?em w poprzednim artykule wiec nie b?d? si? tu za bardzo nad ni? rozwodzi? ka?dy

wie jak wygl?da i ju? si? znudzi? oprogramowaniem demo  wgranym do Mikrokontrolera MCP430G2231:)

Czas na zainstalowanie ?rodowiska programistycznego — mój wybór pad? na :

Code Composer Studio v4

Pobieramy go TUTAJ

Jak wida? s? do pobrania 2 wersje , ale nas interesuje ta  druga (ni?ej)

download

 

czyli  MSP430/C28x z limitem rozmiaru kodu :

Dla MSP430  – 16KB , a dla C28x – 32KB .

Do pobrania pliku jest wymagana rejestracja na stronie TEXAS Instruments , ale to chyba

nikomu nie nastr?czy trudno?ci.

Po rejestracji na email otrzymamy link do pobrania pliku setup_CCS_MC_Core.zip — uwaga wa?y 360MB :)

No jak zainstalowa? nie musz? chyba t?umaczy? :)

Po instalacji nale?y zarejestrowa? nasz? darmow? wersje ?rodowiska i uzyska? darmow?

licencje dla kompilatora:

rejestracja

 

Klikamy na USE Free Limited LICENSE  i post?pujemy zgodnie z instrukcjami:)

Po udanej operacji rejestracji  — otrzymamy na email plik licencji do programu.

Który po zapisaniu na dysku , wskazujemy w drugim kroku powy?szego okna.  Od tej pory posiadamy

licencyjna wersj? CCSv4 z ograniczeniem do 16KB kodu , ale nasze procesorki maj? tylko 2KB

wi?c to a? nadto.

—–  Jutro utworzymy pierwszy projekt  —-  MIGAJ?CA DIODA :P