Mini tutorial — zrozumieć MCP430

Mini tutorial — zrozumieć MCP430
Razem głosów: 2 co stanowi: 100% całości.

FinalOverview

Gdy ju? posiadamy nasz? p?ytk? nazywan? dalej dla u?atwienia LP, warto by by?o jako? j? o?ywi? nasz? radosn? twórczo?ci?,

Ale jak zacz?? ??

To nasze pierwsze spotkanie po zabawach z AVR (mam tak? nadziej?) ??

No wi?c pora zacz??  od  …..   najlepiej samego pocz?tku :


P?ytk? przedstawi?em w poprzednim artykule wiec nie b?d? si? tu za bardzo nad ni? rozwodzi? ka?dy

wie jak wygl?da i ju? si? znudzi? oprogramowaniem demo  wgranym do Mikrokontrolera MCP430G2231:)

Czas na zainstalowanie ?rodowiska programistycznego — mój wybór pad? na :

Code Composer Studio v4

Pobieramy go TUTAJ

Jak wida? s? do pobrania 2 wersje , ale nas interesuje ta  druga (ni?ej)

download

 

czyli  MSP430/C28x z limitem rozmiaru kodu :

Dla MSP430  – 16KB , a dla C28x – 32KB .

Do pobrania pliku jest wymagana rejestracja na stronie TEXAS Instruments , ale to chyba

nikomu nie nastr?czy trudno?ci.

Po rejestracji na email otrzymamy link do pobrania pliku setup_CCS_MC_Core.zip — uwaga wa?y 360MB :)

No jak zainstalowa? nie musz? chyba t?umaczy? :)

Po instalacji nale?y zarejestrowa? nasz? darmow? wersje ?rodowiska i uzyska? darmow?

licencje dla kompilatora:

rejestracja

 

Klikamy na USE Free Limited LICENSE  i post?pujemy zgodnie z instrukcjami:)

Po udanej operacji rejestracji  — otrzymamy na email plik licencji do programu.

Który po zapisaniu na dysku , wskazujemy w drugim kroku powy?szego okna.  Od tej pory posiadamy

licencyjna wersj? CCSv4 z ograniczeniem do 16KB kodu , ale nasze procesorki maj? tylko 2KB

wi?c to a? nadto.

—–  Jutro utworzymy pierwszy projekt  —-  MIGAJ?CA DIODA :P