Mikrokontrolery AVR – Język C Podstawy programowania

logo

Nowa i doskona?a ksi??ka wydawnictwa ATNEL , autorstwa Pana Miros?awa KARDASIA  pt.

„Mikrokontrolery AVR J?zyk C – Podstawy programowania”. To rewelacyjna pozycja zarówno

dla pocz?tkuj?cych jak i praktyków sztuki elektronicznej i programowania w j?zyku C.

Polecamy j? ka?demu gdy? warto posiada? t? pozycj? w swej biblioteczce. Przekazywana

wiedza jest prezentowana w przyjazny sposób i nie sposób nie doceni? walorów edukacyjnych

pozycji.

ksiazka1_mini

Wraz z ksi??k? dost?pna jest p?yta DVD z przyk?adami opisanymi bardzo dok?adnie w ksi??ce oraz

?rodowisko Eclipse gotowe do dzia?ania z mikrokontrolerami AVR.

plyta_DVD_01

Pozycj? polecam ka?demu traktuje ona o j?zyku C  na przyk?adzie mikrokontrolerów AVR  napisana przyst?pnym j?zykiem dla ka?dego.

Wi?cej na http://atnel.pl/wydawnictwo .

Firma Atnel to nie tylko ?wietne wydawnictwo, ale te? zestawy EVB dla AVR, oraz programy narz?dziowe

u?atwiaj?ce prac? z mikrokontrolerami ATMEL.

Warto te? odwiedza? forum techniczne firmy