GLCD AVR Oscyloskop

images

 

Oscyloskop cyfrowy to marzenie ka?dego amatora elektroniki, cho? ja si? upieram ?e analogowy jest lepszy. Nie mniej postanowi?em zbudowa? namiastk? na AVR i wy?wietlaczu KS108 o rozdzielczo?ci 128×64.

Pomys? w sumie nie nowy ale ma?e podr?czne co? do podejrzenia prostych sygna?ów mo?e si? przyda? prawda, wi?c do roboty…

Ca?o?? obecnie bazuje na p?ytce ATB 1.04  oraz gar?ci kabli dla testu…

 

Ca?o?? stoi na ATmedze 644  p?dzonej 16Mhz, za? program zosta? napisany w C pod Tolchainem ATmela  w Eclipse Hatsune.  U?yta tez zosta?a biblioteka dla KS108, któr? opublikowa?em na forum.atnel.pl, gdzie te? mo?na j? sobie pobra?.

Zabawka – bo oscyloskopem tego nie mo?na nazwa? ma niekoniecznie powalaj?ce parametry:

  •  1 kana? pomiarowy   —  PA0
  •  DC +/- 0 – 5V
  •  cz?stotliwo?ci przebiegów w czasie rzeczywistym: 50Hz – 250kHz
  •  pasmo analogowe <1MHz

Czyli powiedzmy ?e co nieco ogl?dn?? mo?na na szybko.

Time/Div ustawiany potencjometrem  – 10K na PA2  w zakresie 0-2048

Mo?e co? jeszcze poprawi?: ale tymczasem to taka zabawka mia?a by? wi?c jest :)

 

Kodu nie b?d? publikowa? bo to istny koszmar … :)

Taki filmik z dzia?ania :)

oraz drugi …. gdzie mamy prostok?t z impulsatora  0,5V  100Khz

 

Do poprawy wiele, ale jak na zabawk? mo?e si? przyda? w kieszeni nawet dla modelarza by szybko podejrze? te kilka Hz- KHz…

Ch?tnym udost?pni? schemat i HEX.