Efekt świetlny – K2000


K2000 to nic innego jak popularny efekt multi LED

Do zbudowania ustrojstwa przyda si? par? diód LED dowolnego koloru

oraz  Kilka rezystorów 470om.

parts

Ca?o?? pod??czamy w nast?puj?cy sposób :

schematic

Program jest prosty i nie wymaga t?umaczenia :

Oczywi?cie mo?na go znacznie zoptymalizowa? co zmniejszy obj?to?? kodu wynikowego bowiem nie u?yjemy ma?o eleganckiej instrukcji „delay”, która to jest zasobo?erna. Po optymalizacji program prezentuje si? tak:

Mi?ego migania …..