Eclipse Kepler dla ARM — part 2 ( J-Link SEGGER)

images

W naszym Eclipse już ładnie się kompiluje nasz projekt , ale nie mamy jak go wgrać do naszego mikrokontrolera, a tym bardziej uruchomić … dlatego tym zajmiemy się teraz na bazie  GDB SEGGERA  …. dlaczego ?? Pewnie dlatego, że osobiście lubię J-Linka …

Żeby nam się wygodnie pracowało musimy pobrać ze strony SEGGERA  GDB Server i zainstalować  :) na tej stronie :

J-Link GDB Server

Gdy już pobraliśmy i zainstalowaliśmy ładnie w domyślnej lokalizacji czyli:

Przechwytywanie

jako posiadacze J-Linka moąemy szybko sprawdzić czy działa prawidłowo uruchamiając JLinkGDBServer.exe :)

Przechwytywanie

jak widać działa więc przystępujemy  do  ustawień w naszym Eclipse :)

W tym celu uruchamiamy eclipse i wybieramy z menu ROBAKA  opcję  DEBUG CONFIGURATION …

Przechwytywanie

Tu jak widać wybieramy GDB SEGGE J-Link DEbugging …. i klikamy dwukrotnie , w ten sposób doda się nam konfiguracja …

Przechwytywanie

Konfiguracji nadajemy nazwę J-Link np … tak jak tu widać. Na zakładce  main już nic nie zmieniamy i klikamy na zakładkę DEBUGGER :

Przechwytywanie

Tak powinny wyglądać nasze ustawienia jak na screenie wyżej , a w zaznaczonym polu wybieramy nasz mikrokontroler…  i to na tyle …by w zasadzie było , ale jak widzicie po lewej stronie widać konfigurację J-Link OpenSDA :) oczywiście dotyczy ona płytki FRDM-KL25Z  i teraz ją też pokarzę  i nieco omówię :)

Przechwytywanie

Zasadniczo jak widzicie nie różni się ona zbytnio od J-Linkowej ale jednak trochę :

  1. Wprowadzona nazwa mikrokontrolera  MKL25Z128xxx4
  2. Port nasłuchu dla GDB Servera SEGGERA  to 2331
  3. Szybkość pracy 4000KHz

Oczywiście  praca na na USB i w trybie SWD …

Po ustawieniu wszystkiego oczywiście klikamy Apply , a potem Debug i naszym oczom ukazuje się perspektywa DEBUG ….

Przechwytywanie

Teraz już możemy bez problemu uruchomić nasz program w naszym mikrokontrolerze :) Powyżej widzimy działanie z płytką FRDM-KL25Z , abyście mogli też korzystać z niej pod interfejsem SEGGERA J-Link OpenSDA   musicie jeszcze wykonać 2 operacje :

  1. Zmienić oprogramowanie OpenSDA na J-Link OpenSDA
  2. Zainstalować sterowniki J-Lik Serial …

Jak to zrobić opiszę niebawem …