Dodawanie bibliotek do ARDUINO IDE

Arduino-logo

Często zachodzi potrzeba ułatwienia sobie pracy, czy też dodania nowych funkcji do naszego

środowiska ARDUINO. W tym celu wykorzystamy biblioteki.

Biblioteka – to zbiór funkcji obsługujących dany sprzęt lub urządzenie, np. wyświetlacz LCD i wiele innych.

                Dodawanie bibliotek zwiększa możliwości środowiska jak i ułatwia pisanie programów.

W większości przypadków bliblioteki będą pochodzić z naszej Pobieralni lub ze strony ARDUINO,

pobieramy je w pliku .zip i teraz musimy je dodać do naszego ARDUINO

w tym celu wykonujemy kroki:

1. Pobieramy potrzebną nam bibliotekę

2. Wypakowujemy ją do folderu o nazwie takiej jak biblioteka bez rozszerzenia

3. Kopiujemy folder z biblioteką do folderu Arduino/hardware/libraries/

I gotowe.  Jeśli otworzymy menu Sketch -> Import library   zobaczymy tam naszą bibliotekę  gdzie możemy też po jej wybraniu zaimportować ją do naszego programu.

Często też biblioteka posiada przykład użycia który pojawia się w menu FILES -> EXAMPLES->NAZWA BIBLIOTEKI , który po wybraniu z menu możemy wczytać do Sketcha i przetestować na naszej płytce.

UWAGA !!!

Nie wszystkie biblioteki działają prawidłowo w najnowszych wersjach ARDUINO IDE, dlatego w pobieralni będą się pojawiać tylko te sprawdzone.