Pinguino – nowa odsłona Arduino na PIC

góra

Pinguino to odmiana Arduino dla mikrokontrolerów PIC, bardzo przyjemny edytor napisany został w Pythonie i jest rozwijany dlatego też ukazanie się nowej wersji warte jest opisania gdyż teraz praca z PIC8 oraz PIC32 jest jeszcze przyjemniejsza, głównie dzięki współpracy z ICSP zamiast bootloadera, który też jest dostępny.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii PIC

Przerobienie Płytki PICDEM na PICDUINO

P?ytka PICDEM rev 1.0.B  idealnie si? nadaje na ?rodowisko sprz?towe PICDuino.

Wiele przeróbek nie potrzeba gdy? wszystko co potrzebne z nawi?zk? mamy do dyspozycji na pok?adzie.

Szczegó?owo PICDEM rev.1.0.B opisa?em w dziale Projekty PIC.

Dzi?ki temu ?e p?ytka posiada wyprowadzone wszystkie piny mikrokontrolera a wyposa?enie dodatkowe

mo?na od??czy? zworkami warto skorzysta? z tej dogodno?ci i mie? 2 w 1.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii PIC

Analog blink

logo_pinguino

Programik Analog Blink  to nic innego jak  migaj?ca dioda , ale szybko?? migania diody

regulowana jest potencjometrem odczytywanym przez port AnalogIN.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii PIC