LP – Opanować UART

LP – Opanować UART
Razem głosów: 3 co stanowi: 93.33% całości.

Możliwość przesyłania danych do komputera i ich odbierania przez mikrokontroler  czy to bezpośrednio w programie terminalowym czy też przy pomocy specjalnie napisanego oprogramowania wizualizującego odebrane dane jest bardzo, ale to bardzo przydatna i pożyteczna podczas pracy z mikrokontrolerami.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii MSP430

LP – Przycisk i Dioda

LP – Przycisk i Dioda
Razem głosów: 3 co stanowi: 93.33% całości.

Dzi? zajmiemy si? pod??czeniem zewn?trznego przycisku, nic to trudnego , ale dla potrzeb tego przyk?adu zbudujemy te? prosty uk?ad eliminuj?cy drgania styków zwany DEBOUNCE , co upro?ci nam konstrukcj? programu, którego zadaniem b?dzie sterowa? diod? LED.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii MSP430

Miganie LED — trochę inaczej niż zwykle

Miganie LED — trochę inaczej niż zwykle
Razem głosów: 2 co stanowi: 100% całości.

Tak wiem nudne jest pisanie programu powodującego miganie diody led podłączonej do mikrokontrolera, ale dziś zajmiemy się właśnie tym  …. wszak zaczynamy od zera na nieznanej nam 16 bitowej platformie :)

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii MSP430

Mini tutorial — zrozumieć MCP430

Mini tutorial — zrozumieć MCP430
Razem głosów: 2 co stanowi: 100% całości.

FinalOverview

Gdy ju? posiadamy nasz? p?ytk? nazywan? dalej dla u?atwienia LP, warto by by?o jako? j? o?ywi? nasz? radosn? twórczo?ci?,

Ale jak zacz?? ??

To nasze pierwsze spotkanie po zabawach z AVR (mam tak? nadziej?) ??

No wi?c pora zacz??  od  …..   najlepiej samego pocz?tku :

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii MSP430

LaunchPad i SerialLCD v2.0

LaunchPad i SerialLCD v2.0
Razem głosów: 4 co stanowi: 95% całości.

imgres

 

LaunchPad leży na stole czas więc opanować transmisje UART i sterowanie LCD, postanowiłem połączyć oba problemy w jeden i napisać program sterujący wyświetlaczem LCD z kontrolerem SerialLCD_v2.0, który wykonałem  jakiś czas temu, oraz dodać do tego tradycyjne miganie diodami i sterowanie przyciskiem :) 

Założenie programu:

  • — Zliczanie ilości przyciśnięć przycisku S2 
  • — po każdym przyciśnięciu dodawać do licznika 1 i naprzemienne zaświecanie Diod LED1 i LED2
  • — wysyłanie wyniku zliczonego wciśnięcia przycisku na port UART i prezentacja na podłączonym LCD

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii MSP430