LP – Opanować UART

Możliwość przesyłania danych do komputera i ich odbierania przez mikrokontroler  czy to bezpośrednio w programie terminalowym czy też przy pomocy specjalnie napisanego oprogramowania wizualizującego odebrane dane jest bardzo, ale to bardzo przydatna i pożyteczna podczas pracy z mikrokontrolerami.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii MSP430

LP – Przycisk i Dioda

Dzi? zajmiemy si? pod??czeniem zewn?trznego przycisku, nic to trudnego , ale dla potrzeb tego przyk?adu zbudujemy te? prosty uk?ad eliminuj?cy drgania styków zwany DEBOUNCE , co upro?ci nam konstrukcj? programu, którego zadaniem b?dzie sterowa? diod? LED.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii MSP430

Mini tutorial — zrozumieć MCP430

FinalOverview

Gdy ju? posiadamy nasz? p?ytk? nazywan? dalej dla u?atwienia LP, warto by by?o jako? j? o?ywi? nasz? radosn? twórczo?ci?,

Ale jak zacz?? ??

To nasze pierwsze spotkanie po zabawach z AVR (mam tak? nadziej?) ??

No wi?c pora zacz??  od  …..   najlepiej samego pocz?tku :

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii MSP430

LaunchPad i SerialLCD v2.0

imgres

 

LaunchPad leży na stole czas więc opanować transmisje UART i sterowanie LCD, postanowiłem połączyć oba problemy w jeden i napisać program sterujący wyświetlaczem LCD z kontrolerem SerialLCD_v2.0, który wykonałem  jakiś czas temu, oraz dodać do tego tradycyjne miganie diodami i sterowanie przyciskiem :) 

Założenie programu:

  • — Zliczanie ilości przyciśnięć przycisku S2 
  • — po każdym przyciśnięciu dodawać do licznika 1 i naprzemienne zaświecanie Diod LED1 i LED2
  • — wysyłanie wyniku zliczonego wciśnięcia przycisku na port UART i prezentacja na podłączonym LCD

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii MSP430