Motylek jako … BatterFly -DUINO

Motylek jako … BatterFly -DUINO
Razem głosów: 4 co stanowi: 100% całości.

Arduino-logo

Tym oto sposobem  posiadamy kolejne urządzenie dające się podpiąć do ARDUINO IDE i programowania go w tym języku.Tym procesorem jest 16 Kbajtowa  ATmega169PV, która potrafi się dogadać z  Arduino IDE. W tym celu modyfikujemy plik boards.txt wystarczy na końcu dodać wpis :

Czytaj dalej

Motylek — jak zacząć

Motylek — jak zacząć
Razem głosów: 4 co stanowi: 95% całości.

tmb_1_385

AVR Butterfly jest p?ytka DEMO wielko?ci karty kredytowej , która posiada preinstalowane oprogramowanie , maj?ce na  celu zobrazowanie mo?liwo?ci mikrokontrolera ATMega169PV. P?ytka mo?e pracowa? na zegarze do 8MHz , ale fabrycznie jest ustawiona na 2MHz w celu oszcz?dzania baterii 3V, z której Motylek jest zasilany. Niemniej mo?na p?ytke zasila? napi?ciem od 2,2 do 5,5V  bez problemu.

Czytaj dalej

Motylek jako JTAG 3,3 – 5V

Motylek jako JTAG 3,3 – 5V
Razem głosów: 4 co stanowi: 100% całości.

Nasz motylek mo?e te? pe?ni? rol? Debugera JTAG wystarczy wgra? firmware z naszej pobieralni i mamy gotowego JTAGA zgodnego z JTAG ICE , dzi?ki któremu „zagl?dniemy” do wn?trza procesora :)

Czytaj dalej

Motylek jako AVRISP

Motylek jako AVRISP
Razem głosów: 4 co stanowi: 90% całości.

tmb_1_385

p?ytk? AVR ButterFly mo?na ?atwo adaptowa? na programator AVR zgodny z AVRISP, ale te? posiadaj?cy wiele nowych u?ytecznych funkcji, których nie posiada ?aden z istniej?cych programatorów dla AVR.

Czytaj dalej

AVR ButterFLY wprowadzenie …

AVR ButterFLY wprowadzenie …
Razem głosów: 3 co stanowi: 100% całości.

 

tmb_1_385

AVR ButterFly to p?ytka demonstracyjna mog?ca te? pe?ni? funkcj? p?ytki rozwojowej w formie identyfikatora , posiada agrafk? umo?liwiaj?c? przypi?cie jej do ubioru i prezentacji dowolnego napisu :)

Czytaj dalej