Bootloader SunDuino jako programator ?

viewlogou
Czasem możecie chcieć wgrać program w postaci hex można to zrobić z poziomu avrdude . Bootloader SunDuino jest zgodny z STK500 ATmela  co oznacza , że można użyć avrdude do bezpośredniego programowania mikrokontrolera, wystarczy tylko posiadać konwerter USB-RS232 TTL, na układzie FTDI, gdyż on zapewnia zgodność z protokołem STK500. Przed wywołaniem w AVRDUDE
wystarczy tylko wcisnąć RESET na płytce SunDuino.

USTAWIENIA AVRDUDE DLA STK500 (w trybie bootloadera SunDuino)
avrdude -p m168 -c avrisp – P com2 -b 19200 -F -U flash:w:blink.hex
– Podajemy typ mikrokontrolera w naszym przykładzie -p m168  (ATMega168)
– Jako typ programatora podajemy -c avrisp
– Podajemy port programatora -P com2 (w naszym przykładzie COM2)
– Ustawiamy prędkość transmisji -b 19200 (19200bodów)
– Jako że przez bootloader nie możemy odczytać sygnatury mikrokontrolera
uzyskujemy dostęp do niego w trybie chronionym komend? -F
– -U  flash:w:nasz plik.hex   nie wymaga tłumaczenia chyba

a tak wygląda przebieg programowania:

avrdude