AVR ButterFLY wprowadzenie …

 

tmb_1_385

AVR ButterFly to p?ytka demonstracyjna mog?ca te? pe?ni? funkcj? p?ytki rozwojowej w formie identyfikatora , posiada agrafk? umo?liwiaj?c? przypi?cie jej do ubioru i prezentacji dowolnego napisu :)

P?ytka jest zamkni?ta w niewielkim pude?eczku w którym znajdziemy Samego Motylka …

P?ytka ponadto wyposa?ona jest w :

– Mikrokontroler ATMega169PV  8MHz (wewn?trzny)

– 100 segmentowy wy?wietlacz LCD

– 4Mbit pami?ci DataFLASH

– 32 KHz oscylator dla wbudowanego RTC

– 4 kierunkowy joystick z centralnym przyciskiem Push

– G?o?niczek piezo do odtwarzania d?wi?ku

– Dost?p do peryferiów przy pomocy wyprowadze? portów i interfejsów komunikacyjnych

gdzie znajdziemy :

—  Voltage V_in

— UART  zgodny z poziomami RS232 (12V)

— USI

— wyprowadzony PORT B  i Port D

— JTAG

— ISP 6pin

 

– Konwenter poziomów dla RS232

– Odczyt napi?? w zakresie 0-5V

– Pomiar intensywno?ci o?wietlenia

– czujnik temperatury NTC

————————————————————————————————–

Szczegó?owe informacje na www.atmel.com/products/AVR/butterfly/

—————————————————————————————————

Standardowo w p?ytk? jest wgrany program bootloadera i aplikacja demonstracyjna , która  umo?liwia operacje takie jak :

— odczyt DATY i Godziny  oraz jej ustawienie z poziomu wbudowanego uk?adu RTC

— ods?uchanie 3 melodyjek i 3 efektów d?wi?kowych

— wprowadzenie dowolnego napisu  zarówno joystickiem jak i przez RS232

— pomiar temperatury

— pomiar napi?cia w zakresie od 0 do 5V

— Pomiar ?wiat?a ADC (pod warunkiem posiadania czujnika ?wiat?a)

— Oraz ustawienie opcji  podstawowych jak :

Contrast , wywo?anie Bootloadera,  ustawienie u?pienia,  itp.

Reszt? informacj opisz? w nast?pnym artykule Motylek jak zacz?? ,  gdzie przedstawi? sposób programowania z poziomu Bascoma i C ,a równie? z poziomu ARDUINO IDE oraz kilka przydatnych zastosowa? jak  Programator AVR ISP z nowymi funkcjami , czy te? podr?czny interfejs JTAG , a nawet odtwarzacz MP3 z kart? SD.