Analog blink

logo_pinguino

Programik Analog Blink  to nic innego jak  migaj?ca dioda , ale szybko?? migania diody

regulowana jest potencjometrem odczytywanym przez port AnalogIN.

Program prezentuje si? nast?puj?co:

Obja?nienie:

Programy s? testowane na p?ytce PICDEM z mikrokontrolerem PIC18F4550 zaadoptowanej na potrzeby PICDUINO.

P?ytka ta opisana jest w Projektach PIC  , po wgraniu Bootloadera 2.12 idealnie si? spisuje w roli PicDuino, a przy okazji jest wyposa?ona w przydatne akcesoria do testów.

Tak wi?c posiadamy na pok?adzie od??czane zworkami:

4x LED dost?pne na pinach Digital 21,22,23,24

2 przyciski Digital 4 i 5

potencjometr dost?pny na Digital 13 (Analog 0)

Dlatego u?yta jest taka numeracja Pinów.