SunDUDEK – alternatywne GUI dla avrdude

SunSoft1

Tym razem ze wzgl?du na potrzeb? powsta?o alternatywne gui dla avrdude napisane w C#. Nie nie nie jest to ?adna konkurencja dla mkAVRCalkulatora , ot po prostu ma?y smieszny programik, który ma co? czego nie mia?y inne i musia?em dalej u?ywa? cmd …

Ponadto SunDUDEK  taa bardzo ambitna nazwa :) b?dzie wspó?pracowa? ze specjalnym  AVRDUDE które powsta?o w celu u?atwienia u?ywania programatora ST-Link dla STM32, co ju? jaki? czas temu opisywa?em.

Zrzuty ekranu:

Przechwytywanie1

 

Wygl?da gro?nie … ale tylko w zasadzie pilnuje okresu próbnego .. system kluczy nie jest jeszcze do ko?ca gotowy, w zasadzie to tylko dla testu zrobione.

Przechwytywanie2

 

Cz??? dla AVR wygl?da nast?puj?co :) Nic odkrywczego tu niema w zasadzie ot opcje podstawowe wspó?pracy z AVRDUDE.  Dzia?a te? z wbudowanym programatorem w ATB ale to dlatego ?e obecnie jest pod??czone Avrdude  kompilacja dla forum.atnel.pl. Dodatkiem s? opcje dla avrdude gdzie doda?em u?ywane przeze mnie :

Wymuszenie -F   i po??czenie terminala SPI  -T

mo?na te? wy?wietli? konsol? avrdude na dole:

Przechwytywanie3

 

Zak?adka FLASH i EEPROM zawiera opcje do wgrania plików hex i epp

FF

 

FuseBity s? bardzo na t? chwil? ubogie bo mo?na tylko operowa? na warto?ciach hexagonalnych, dokona? ich odczytu i zapisu , ale z uwag? przed zablokowaniem procka :)

fuse

 

I zak?adka o programie ….

Przechwytywanie4

 

Na razie jest to wersja 0.1 beta testowa wi?c ma sporo jeszcze niedoci?gni?? i b??dów, podobnie jak jeszcze nie jest zrobione obs?ugiwanie ST-Linka , ale niebawem si? pojawi bowiem w?a?nie oto szczególnie chodzi?o. Obecnie program jest testowany i staram si? wy?apa? jak najwi?cej b??dów, w czym pomagaj? mi niezast?pieni betatesterzy :)

Czy program b?dzie dost?pny ogólnie w tej chwili ci??ko odpowiedzie? na to pytanie gdy? nie mam zamiaru konkurowa? ze ?wietnym mkAVRCalkulatorem czy SinaProgiem  i innymi dobrymi GUI do avrdude.  Obecna wersja ma ograniczenie czasowe dzia??nia na 15 dni gdy? zak?adam ?e tyle czasu b?d? potrzebowa? na rozwi?zanie kilku problemów.

Tymczasem  mo?na obecn? wersj? pobra? z droopa do testów :)

—->> Obecnie jest tylko wersja 1.1

Za zablokowane procki nie odpowiadam :)