Tablica na matrycach 5×7

Tablica na matrycach 5×7
Razem głosów: 4 co stanowi: 90% całości.

images

Swego czasu spotka?em si? z matrycami LED.

Zgroz? by?oby nie spróbowa? zabawy z mniejszymi matrycami 5×7 cho? osobi?cie wol? 8×8.

Tym razem pole odczytowe b?dzie si? sk?ada? z 3 matryc 5×7 czyli uzyskamy obszar roboczy

o rozmiarze 15×7 punktów.

Czytaj dalej

Start z STM32 VL Discovery — Zmiany w TrueStudio 3.2

Start z STM32 VL Discovery — Zmiany w TrueStudio 3.2
Razem głosów: 4 co stanowi: 95% całości.

atollic_logotype_medium


W zwi?zku z tym ?e sporo si? zmieni?o w Atolic TrueStudio w najnowszej wersji musz?

o tym wspomnie? gdy? mo?e si? okaza? problemem tworzenie na bazie poprzednich wpisów

bazuj?cych na TS 1.4 i 2.1.0.

Otó? teraz TS jest for ARM a nie jak by?o wcze?niej osobne dla STM32 i teraz jest troch? wi?cej zachodu

z za?o?eniem nowego projektu jak równie? z u?yciem Discovery.

Czytaj dalej