Zamek / alarm sterowany pastylką DALLAS

Zamek / alarm sterowany pastylką DALLAS
Razem głosów: 3 co stanowi: 93.33% całości.

imgres

Pastylki iButton firmy DALLAS to nic nowego na rynku, s? to urz?dzenia pracuj?ce na magistrali

1Wire.  Magistrala ta wykorzystywana jest dosy? cz?sto przez elektroników do transmisji z popularnym

termometrem cyfrowym DS18B20, ale urz?dze? na tej magistrali jest wiele. Firma DALLAS poza s?ynnymi

termometrami DS18xxx produkuje pastylki iButton w?ród których znajdziemy proste DS1990. Mog?

one pracowa? jako klucz gdy? dysponuj? unikalnym kodem, ale te? s? pastylki zawieraj?ce termometr,

pami?? i wiele innych. Zalet? pastylek jest ?atwo?? u?ycia i fakt i? mog? by? zasilane paso?ytniczo dzi?ki

czemu wystarcz? 2 przewody  – MASA i DATA.

Czytaj dalej