Przerobienie Płytki PICDEM na PICDUINO

Przerobienie Płytki PICDEM na PICDUINO
Razem głosów: 3 co stanowi: 80% całości.

P?ytka PICDEM rev 1.0.B  idealnie si? nadaje na ?rodowisko sprz?towe PICDuino.

Wiele przeróbek nie potrzeba gdy? wszystko co potrzebne z nawi?zk? mamy do dyspozycji na pok?adzie.

Szczegó?owo PICDEM rev.1.0.B opisa?em w dziale Projekty PIC.

Dzi?ki temu ?e p?ytka posiada wyprowadzone wszystkie piny mikrokontrolera a wyposa?enie dodatkowe

mo?na od??czy? zworkami warto skorzysta? z tej dogodno?ci i mie? 2 w 1.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii PIC

Analog blink

Analog blink
Razem głosów: 3 co stanowi: 93.33% całości.

logo_pinguino

Programik Analog Blink  to nic innego jak  migaj?ca dioda , ale szybko?? migania diody

regulowana jest potencjometrem odczytywanym przez port AnalogIN.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii PIC

Efekt świetlny – K2000

Efekt świetlny – K2000
Razem głosów: 3 co stanowi: 93.33% całości.


K2000 to nic innego jak popularny efekt multi LED

Do zbudowania ustrojstwa przyda si? par? diód LED dowolnego koloru

oraz  Kilka rezystorów 470om.

parts

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii PIC