Wyświetlacz LCD Sony Ericsson T230

Wyświetlacz LCD Sony Ericsson T230
Razem głosów: 4 co stanowi: 50% całości.

Jak to zwykle bywa czasem w szufladach i innych zakamarkach znajdzie si? par? dziwnych

wy?wietlaczy od telefonów:)

Warto wi?c pomy?le? co mo?na z nimi zrobi?. Po oklepanych NOKIACH , czy SIEMENSACH S65

postanowi?em zabra? si? za LCD z telefonu SE T230 – ma?y marnej jako?ci i w?tpliwej urody to

wy?wietlacz , ale skoro ju? jest to a mo?e co? si? z niego da zrobi?.

Na pocz?tek  troch? info o samym LCD:

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii PIC

PICDem PCB Clone v 1.0.B

PICDem PCB Clone v 1.0.B
Razem głosów: 4 co stanowi: 80% całości.

Jak wiadomo firma Microchip sprzedaje swoja p?ytk? demonstracyjna  o nazwie PICDEM Full Speed USB, której opis jest tu: DM163025

P?ytka ta bazuje na mikrokontrolerze PIC18F4550 w obudowie TQFP44, który jest wyposa?ony w sprz?towy interfejs USB 2.0.  PICDEM pokazuje mo?liwo?ci u?ycia portu USB w mikrokontrolerach z firmware opartym o stos FS-USB.

Ponadto p?ytka PICDEM posiada funkcje:

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii PIC

SunDuino 1.7C

SunDuino 1.7C
Razem głosów: 5 co stanowi: 96% całości.

No i pojawi?o si? nowe SunDuino oznaczone numerkiem 1.7C.

Tym razem zmianie uleg?a p?ytka:

— inaczej umieszczona podstawka procesora

— przeniesiony przycisk reset

— przeniesione gniazdo FTDI

— przeniesione ISP

— doda?em mo?liwo?? zasilania ca?o?ci z 3,3V

— doda?em zworki prze??czaj?ce zasilanie procesora  5V lub 3,3V

— dodany stabilizator 3,3V 600mA

Czytaj dalej