LCD Sterowany przez RS232 v2.0

LCD Sterowany przez RS232 v2.0
Razem głosów: 5 co stanowi: 88% całości.

imgres

To już druga wersja sterownika LCD na porcie Serial , tym razem układ został oparty o mikrokontroler PIC16F6xx. Układ działa podobnie do wersji 1.0 , ale zaszły zmiany i to dosyć daleko idące …

Czytaj dalej