Start z STM32 VL Discovery — SysTick

Start z STM32 VL Discovery — SysTick
Razem głosów: 12 co stanowi: 80% całości.

imgres

W tym artykule pobawimy si? systemowym licznikiem o nazwie SysTick. Jego dzia?anie jest podobne

w ka?dym mikrokontrolerze czyli zlicza czas w ms od uruchomienia b?d? resetu programu.

SysTick u?yjemy w zasadzie do b?ahej sprawy jak miganie diod? LED, ale jednak zamiast funkcji delay

u?yte zostanie w?a?nie przerwanie SysTick.

Czytaj dalej

Start z STM32 VL Discovery — Zmiany w TrueStudio 3.2

Start z STM32 VL Discovery — Zmiany w TrueStudio 3.2
Razem głosów: 4 co stanowi: 95% całości.

atollic_logotype_medium


W zwi?zku z tym ?e sporo si? zmieni?o w Atolic TrueStudio w najnowszej wersji musz?

o tym wspomnie? gdy? mo?e si? okaza? problemem tworzenie na bazie poprzednich wpisów

bazuj?cych na TS 1.4 i 2.1.0.

Otó? teraz TS jest for ARM a nie jak by?o wcze?niej osobne dla STM32 i teraz jest troch? wi?cej zachodu

z za?o?eniem nowego projektu jak równie? z u?yciem Discovery.

Czytaj dalej

STM32 jako ARDUINO – cześć 2

STM32 jako ARDUINO – cześć 2
Razem głosów: 3 co stanowi: 86.67% całości.

Arduino-logo

Nadszed? czas aby wreszcie przygotowa? nasz? 32 bitow? zup?.  W tej cze?ci zajmiemy si? kompletowaniem sk?adników, oraz przygotowaniem Arduino 017 do pracy z naszym uk?adem.

Do dzie?a kucharze – chwytamy za myszki i udajemy si? do internetowego hipermarketu :)

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii STM32

STM32 jako ARDUINO …

STM32 jako ARDUINO …
Razem głosów: 3 co stanowi: 86.67% całości.

Użycie procesorów STM32 w środowisku ARDUINO to sposób na zwiększenie możliwości tego środowiska

przy jednoczesnym zachowaniu łatwości programowania.

Prace nad adaptacją Arduino dla STM32 a zwłaszcza dostepnych tanio zestawów STM32VLDiscovery są w toku.

Na chwile obecna przedstawie tylko podstawowe informacje o pomyśle i zamierzeniach oraz na jakim

etapie stoi cały projekt. Kożystanie z płytek Arduino oraz dostepnego dla nich Arduino IDE jest przepisem na szybki i prosty sposób na rozwijanie aplikacji własnych jak i wbudowanych (examples).

Dzieki istnieniu predefiniowanych funkcji dla portów I/O, komunikacji szeregowej,

timerów i wielu dostępnych szkiców (sketch) przykładowych,

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii STM32