Start z STM32 VL Discovery – 6 — UART

Start z STM32 VL Discovery – 6 — UART
Razem głosów: 5 co stanowi: 100% całości.

rs232 logo ny

USART jest krewnym RS232, który powsta? w 1971 roku i do dzi? stanowi niejako podstaw? komunikacji urz?dze?, niestety w nowych komputerach nie znajdziemy ju? charakterystycznego 9 pinowego gniazda COM, dlatego musimy si? posi?kowa? ró?nymi konwerterami pod??czanymi do portu USB. W tym miejscu warto nadmieni? i? nasze VLDiscovery posiada USART, który nie posiada konwertera napi?? wi?c i tak musimy si? posi?kowa? przelotk? na USB.

Czytaj dalej

Start z STM32 VL Discovery – 5 — LCD

Start z STM32 VL Discovery – 5 — LCD
Razem głosów: 12 co stanowi: 98.33% całości.

W204-XLG_2d

Nadszedł czas by nasze Discovery wyświetlało nam jakieś komunikaty. Zatem musimy się zaopatrzyć

w LCD 2×16 oparty o sterownik HD44780 firmy Hitachi lub z nim zgodny. Jest tego pełno na rynku

więc jakby niema problemu. Jeśli mamy jakieś EVB (płytkę startową) np ATB

Czytaj dalej

Start z STM32 VL Discovery — SysTick 2 zmiana CLK

Start z STM32 VL Discovery — SysTick 2 zmiana CLK
Razem głosów: 8 co stanowi: 97.5% całości.

No tak poznaliśmy działanie SysTic , ale to było nic teraz dopiero zobaczycie moc i potęgę  drzemiącą  w nim.

Jak wiecie ustawienie zegara dla procesora w takich mikrokontrolerach jak AVR , PIC , 8051 jest wiążące

dla całego projektu i w zasadzie powiązane ze sprzętem. Wymagane jest podłączenie fizyczne kwarcu

właściwej wartości , albo użycie określonego wbudowanego generatora.

  Czytaj dalej

Start z STM32 VL Discovery — SysTick

Start z STM32 VL Discovery — SysTick
Razem głosów: 12 co stanowi: 80% całości.

imgres

W tym artykule pobawimy si? systemowym licznikiem o nazwie SysTick. Jego dzia?anie jest podobne

w ka?dym mikrokontrolerze czyli zlicza czas w ms od uruchomienia b?d? resetu programu.

SysTick u?yjemy w zasadzie do b?ahej sprawy jak miganie diod? LED, ale jednak zamiast funkcji delay

u?yte zostanie w?a?nie przerwanie SysTick.

Czytaj dalej

Start z STM32 VL Discovery — Zmiany w TrueStudio 3.2

Start z STM32 VL Discovery — Zmiany w TrueStudio 3.2
Razem głosów: 4 co stanowi: 95% całości.

atollic_logotype_medium


W zwi?zku z tym ?e sporo si? zmieni?o w Atolic TrueStudio w najnowszej wersji musz?

o tym wspomnie? gdy? mo?e si? okaza? problemem tworzenie na bazie poprzednich wpisów

bazuj?cych na TS 1.4 i 2.1.0.

Otó? teraz TS jest for ARM a nie jak by?o wcze?niej osobne dla STM32 i teraz jest troch? wi?cej zachodu

z za?o?eniem nowego projektu jak równie? z u?yciem Discovery.

Czytaj dalej