Start z STM32 VL Discovery – 9 — PWM part 2

Start z STM32 VL Discovery – 9 — PWM part 2
Razem głosów: 6 co stanowi: 96.67% całości.

Jak obiecałem tak też piszemy program do naszego PWM .

Nasz program ma następujące działanie.

Zmienia płynnie jasność diody LED4 na pinie PC8  od 0% do 100% i od 100% do 0%

dodatkowo przycisk użytkownika  zatrzymuje działanie PWM dla LED4 na aktualnej pozycji

i włącza 100% PWM dla diody LED3, po puszczeniu klawisza program wraca do założeń

początkowych.

Czytaj dalej

Start z STM32 VL Discovery – 9 — PWM part 1

Start z STM32 VL Discovery – 9 — PWM part 1
Razem głosów: 5 co stanowi: 96% całości.

STM32F0 DISCOVERY_2

Tak, zapewne czekacie co wymyślę znowu , a no dalej pobawimy się podstawowymi peryferiami naszego

Discovery. Tym razem rzutem na taśmę PWM…  Zapewne wielu go pamięta z AVR gdzie

zaprzęgamy go do niecnych celów, jak choćby płynnej zmiany kolorów w diodach RGB.

Ale nie będziemy się tu genezą PWM zajmować bo nie ma na to czasu , a w większości przypadków

jest on dobrze znany, jednak muszę coś napisać na temat ugryzienia go na STM32VLDiscovery.

Przypominam jednak że dla pozostałych mikrokontrolerów ARM z rdzeniem COrtex M3 i podobnymi będzie

to praktycznie identyczne :)

Czytaj dalej

Start z STM32 VL Discovery – 8 – RTC

Start z STM32 VL Discovery – 8 – RTC
Razem głosów: 2 co stanowi: 90% całości.

RTCe

Chcia?bym w tym miejscu opisa? kwesti? , której bezpo?rednio nie porusza?em a jest dosy? wa?na.

Mianowicie chodzi o u?ycie zegara RTC. Zwykle ze wzgl?du na niedoskona?o?? obwodów czasowych

w ró?nych mikrokontrolerach, powoduj? i? cz?sto si?gamy po zewn?trzne uk?ady RTC na magistrali

I2C cho?by popularne DS1307 czy PCF8583, niemniej jednak  w przypadku mikrokontrolerów ARM

sprawa ma si? inaczej a obwody czasowe s? bardzo dok?adne. Zatem atakujemy temat wbudowanego

RTC.

Czytaj dalej

Start z STM32 VL Discovery – 7 – I2C

Start z STM32 VL Discovery – 7 – I2C
Razem głosów: 5 co stanowi: 92% całości.

i2c_Bus

Myślę że nadszedł już czas na omówienie interfejsów komunikacyjnych bardziej złożonych niż UART,

ale jednocześnie bardzo przydatnych jakimi nie wątpliwie są SPI i I2C oraz inne zaimplementowane.

W tym miejscu zajmiemy się magistralą I2C zwana też często 2Wire czy też TWI.

Czytaj dalej