Start z STM32 VL Discovery – 17 — TCP/IP – 3

Start z STM32 VL Discovery – 17 — TCP/IP – 3
Razem głosów: 3 co stanowi: 93.33% całości.

No tak prymitywną stronkę i prymitywny pseudo serwerek WWW już umiemy postawić.

Zresztą jak widać z poprzedniego przykładu kod jest bardzo prosty, więc teraz zajmiemy się

trochę inną obsługą ENC28J60 a przynajmniej bardziej optymalną i wydajniejszą.

To tyle słowem wstępu …. a może jednak nie :)

Jak pamiętacie z poprzedniego artykułu używaliśmy lekkiego i prostego stosu TCP/IP autorstwa

Guido Socher-a , który oryginalnie był napisany dla mikrokontrolerów AVR.

W przypadku naszych ARM z jądrem Cortex mamy możliwość, a wręcz powinność korzystać

z dobrodziejstwa jakim są rozbudowane funkcje obsługi przerwań, dzięki czemu stworzymy dużo

skuteczniejszy system serwera WWW bazujący na przerwaniach.

Czytaj dalej

Start z STM32 VL Discovery – Klawiatura PS/2

Start z STM32 VL Discovery – Klawiatura PS/2
Razem głosów: 2 co stanowi: 90% całości.

rock-kbf-4000b-foldable-usbps2-keyboard-black

Nawi?zuj?c do rozmowy na Czacie na temat u?ycia klawiatury PS/2 postanowi?em ustrojstwo pod??czy?

do naszego Discovery.

Jak wiadomo z??cze PS/2 w klawiaturze jest 6 pinowym m?skim z??czem typu MiniDIN.

Klawiatura u?ywa tylko czterech przewodów  VCC, GND, CLOCK i DATA.

Oczywi?cie nic nie stoi na przeszkodzie by u?y? klawiatury AT czyli z typowym gniazdem 5 pinowym

DIN.

Czytaj dalej

Start z STM32 VL Discovery – 15 — TCP/IP – 1

Start z STM32 VL Discovery – 15 — TCP/IP – 1
Razem głosów: 3 co stanowi: 93.33% całości.

Jako ?e poznali?my ju? podstawowe mo?liwo?ci i operacje na naszym STM32VL, umiemy u?ywa? portów, RTC, LCD, przycisków itd. Czas wi?c chyba ku temu by zacz?? pod??cza? nasze STM do bardziej zaawansowanych peryferii. Na pierwszy ogie? pu?cimy sobie wi?c  interfejs sieci WEB  oparty o uk?ad ENC28J60 firmy Microchip.

Czytaj dalej